ICECAP (A) en (O)

Doel
Het meten van kwaliteit van leven.
Beschrijving

De ICECAP-A, ontwikkeld in Groot Brittannië, maakt het mogelijk om effecten van gezondheidszorg te meten in termen van capabilities. De term ‘capability’ betekent ‘capaciteit in aanleg’ of ‘vermogen’ en de benadering gaat ervan uit dat individuen hun capaciteiten moeten kunnen ontplooien in de maatschappij, als zij dit wensen. De vragenlijst is vanuit de Universiteit van Maastricht (MUMC) vertaald naar het Nederlands (Van Hoof et al., 2016).

De ICECAP-A meet welzijn bij volwassenen aan de hand van vijf items (stabiliteit, hechting, autonomie, presteren en genieten) op een 4-puntsschaal. De ICECAP-O is voor ouderen. ICECAP-A en ICECAP-O zijn beiden goed onderbouwde en valide vragenlijsten. De vijf domeinen sluiten aan op de visie van het nieuwe concept gezondheid en Positieve Gezondheid.


Primaire doel
Kwaliteit van leven
Sector
Arbeidsparticipatie Bedrijfsleven Burgerinitiatieven Cultuursector Gemeentelijk beleid Onderwijs Sociaal domein Zorg
Waar toe te passen?
Macro (regionaal, provinciaal, landelijk) Meso (wijk, dorp, stad, gemeente) Micro (in een praktijk of organisatie) Nano (in een één op één contact of bij zelfstandig gebruik)

Soort onderzoek
Kwantitatief
Financier
Geen financiering
Bron (Organisatie)
Maastricht UMC heeft de originele ICECAP-A (eigenaar: J. Coast) vertaald naar een Nederlandse versie.
Onderbouwing
Wetenschappelijke publicatie (peer reviewed)
Toegankelijkheid
Licentie
Toepasbaarheid
Eenvoudig, zonder professionele ondersteuning toepasbaar

Contactpersoon methode
Manuela Joore (m.joore@mumc.nl) is de contactpersoon van de Nederlandstalige ICECAP-A.