Evaluatiemethode meten van participatie

Doel
Evalueren of de ervaren (positieve) gezondheid van wijkbewoners in een achterstandswijk verbetert door het werken met positieve gezondheidsgesprekken en de 7 activerende concepten binnen een nieuw gezondheidscentrum dat gebaseerd is op inzichten uit Blue Zones en Positieve Gezondheid.
Beschrijving

De vraag of de ervaren positieve gezondheid en eigen regie verbeteren door het werken met de 7 activerende concepten en hoe wij de bevindingen kunnen vertalen naar de nieuwe praktijk, kan alleen beantwoord worden in co-creatie met bewoners. Bewoners, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers worden op verschillende manieren betrokken, waaronder deelname aan de projectgroep en panels, deelname aan participatief actie-onderzoek, deelname aan workshop Welkome Omgeving, deelname aan wijkbijeenkomst, en deelname aan stakeholdersbijeenkomst.

Het projectteam ((actie-)onderzoeker, ontwerper, projectleider, huisartsen, POH’ers (GGZ) en opdrachtgevers) is verantwoordelijk voor de evaluatie op inhoud (kwaliteit), proces, voortgang en resultaat. De projectleider is degene die de voortgang monitort en het proces en de kwaliteit bewaakt zodat de gewenste resultaten ook daadwerkelijk behaald gaan worden. Zij neemt zo nodig maatregelen, zo nodig in overleg met het projectteam, om dit te borgen. Op diverse momenten in het project worden evaluaties gehouden:

– Testfase: De kwaliteit en resultaat van de programmering in het nieuwe gezondheidscentrum tijdens de testfase wordt wekelijks geëvalueerd door de panels. Doordat er in de panels niet alleen hulpvragers maar ook hulpverleners plaatsnemen wordt de kwaliteit van invulling van de 7 activerende concepten geborgd. De kwaliteit wordt tevens gemeten a.d.h.v. het succes van het nieuwe gezondheidscentrum. De programmering moet voldoende deelnemers activeren en door de deelnemers positief beoordeeld worden. De programmering wordt gedurende 6 maanden bijgeschaafd en uiteindelijk definitief beoordeeld in de afsluitende evaluatie met de panels en de projectgroep.

– Toetsfase: hierin presenteren wij aan een brede groep de resultaten van de testfase en vragen hen om feedback en commitment. Hierbij gaat het met name om de kwaliteit van de resultaten c.q. in hoeverre die aansluit bij de ervaren wensen en behoefte van genodigden.

– Wijkbijeenkomst: hiervoor nodigen wij bewoners, vrijwilligers en professionals/bestuurders (zorg, welzijn en gemeente) uit. Doel is hen te informeren en breder te toetsen of de opgedane ideeën en resultaten aansluiten bij hun wensen en behoeften.

– Afsluitende evaluatie met projectgroep.


Primaire doel
Leren Participatie Procesevaluatie
Sector
Gemeentelijk beleid Sociaal domein Zorg
Waar toe te passen?
Micro (in een praktijk of organisatie)

Soort onderzoek
Mixed methods
Bron (Organisatie)
LUMC-Campus Den Haag
Onderbouwing
In onderzoek
Toegankelijkheid
Licentie
Toepasbaarheid
Complex, professionele ondersteuning is nodig

Methode toegepast bij dit project gerelateerd aan Positieve Gezondheid
Huis van Gé
Contactpersoon project
Amanda de Glanville (deglanville@huisartsencentrummoerwijk.nl)
Contactpersoon methode
Rimke Vos (R.C.Vos@lumc.nl)