Wat telt

Doel
Het doel is om het gesprek aan te gaan vanuit de beleving van de inwoner. Wat vindt de inwoner wel en niet goed gaan in zijn/haar leven, wat wil de inwoner aanpakken en op welke manier. Wat telt is ontwikkeld vanuit de praktijk als gespreks- én monitoringsinstrument.
Beschrijving

Het instrument Wat telt helpt professionals, mantelzorgers, familieleden, naasten en inwoners om in gesprek na te gaan wat goed en minder goed gaat in het leven van de inwoner op verschillende leefgebieden. Aan de hand daarvan stellen zij samen doelen op. Door Wat telt na verloop van tijd opnieuw in te vullen, wordt duidelijk of doelen gehaald worden en of dit resulteert in verandering op die leefgebieden en daarmee verbetering in het leven van de inwoner. Het instrument is zowel te gebruiken in een gesprek met volwassenen als met jongeren.

Het instrument bestaat uit een bord, kaartjes met leefgebieden van zowel volwassenen als jeugd, een uitlegvel leefgebieden van volwassenen en een uitlegvel leefgebieden van jeugd, drie verschillende type fiches en een blocnote. Voor het gebruik van Wat telt lees je eerst de handleiding goed door.

Het gebruik met Wat telt wordt in vier stappen toegelicht.

Stap 1: Selecteer en beoordeel leefgebieden: Wat telt gaat uit van 14 verschillende leefgebieden. De inwoner geeft aan welke leefgebieden voor hem/haar het belangrijkste zijn. Vervolgens kan de inwoner aangeven hoe hij zich daarop voelt. Door een fiche op een lijn te plaatsen van een verdrietige tot een blije smiley. Ook eventuele familieleden/mantelzorgers kunnen door middel van fiches aangeven hoe zij hierover denken. Ten derde is er ook een fiche voor de professional, die aan kan geven of hij/zij vindt dat het op een bepaald leefgebied beter of minder goed gaat dan de inwoner aangeeft. Hierover ga je in gesprek.

Stap 2: Prioriteer leefgebieden en stel doelen: Er wordt samen met de inwoner doelen geformuleerd op de leefgebieden waar problemen worden ervaren.

Stap 3: Kwaliteit van leven: Na het vastleggen van de leefgebieden en de doelen stel je nog één verdiepende vraag aan de inwoner, die gaat over de kwaliteit van het leven van de inwoner in het algemeen. Hiermee kun je een meer overkoepelend beeld krijgen van hoe iemand zich voelt over het leven als geheel. Er wordt een rapportcijfer gegeven van 1 tot 10.

Stap 4: Monitoring: Je monitort met Wat telt de voortgang over gestelde doelen en de tevredenheid op de verschillende leefgebieden. Daarnaast monitor je ook de voortgang in de kwaliteit van leven in het algemeen.

Wat telt wordt gebruikt door professionals van het wijkteam en komt terug in het ondersteuningsproces. De professional volgt de ontwikkeling van de inwoner op de leefgebieden en de gestelde doelen. Het eigenaarschap ligt bij de inwoner. Het instrument geeft de inwoner zelf inzicht in hoe het gaat en wat zijn/ haar ontwikkeling is op de leefgebieden en de doelen.


Primaire doel
Kwaliteit van leven Kwaliteit van zorg Meten Monitoren Participatie Welbevinden Zelfredzaamheid
Sector
Gemeentelijk beleid Sociaal domein
Waar toe te passen?
Micro (in een praktijk of organisatie) Nano (in een één op één contact of bij zelfstandig gebruik)

Soort onderzoek
Mixed methods
Financier
Movisie en gemeenten en wijkteams Eindhoven en Utrecht
Bron (Organisatie)
Wat telt is ontwikkeld door Movisie en de gemeenten Utrecht en Eindhoven samen met de daar werkende buurt- en WIJ-teams en inwoners/cliënten.
Onderbouwing
Publicatie overig
Toegankelijkheid
Licentie
Notitie bij toegankelijkheid
Het instrument kost € 20,- excl. BTW per stuk.
Toepasbaarheid
Complex, zonder professionele ondersteuning toepasbaar.

Methode toegepast bij dit project gerelateerd aan Positieve Gezondheid
WIJeindhoven, Buurtteamorganisatie Sociaal in Utrecht
Contactpersoon project
René Broekroelofs (r.broekroelofs@movisie.nl)
Contactpersoon methode
René Broekroelofs (r.broekroelofs@movisie.nl)