Arrangementenmonitor

Doel
Het integraal analyseren, presenteren en benchmarken van gegevens met betrekking tot zorg en ondersteuning van gemeenten, Zvw, Wlz en UWV op wijkniveau en het analyseren van de resultaten en effecten van concrete interventies in het zorg en sociaal domein.
Beschrijving

In de Arrangementenmonitor worden gegevens van gemeentelijke voorzieningen (Wmo, Jeugd en Participatiewet) en zorgconsumptie van Zvw en Wlz op wijkniveau gepresenteerd en geanalyseerd. De Arrangementenmonitor wordt door een 25-tal gemeenten en Coöperatie VGZ voor beleidsmonitoring gebruikt. Tevens is benchmarking mogelijk aan de hand van wijkprofielen op basis van demografische gegevens, gegevens van de GGD-monitors en data m.b.t. zorg- en ondersteuningsconsumptie. Daarnaast worden doelgroep- en interventie-analyses gemaakt, onder meer door het opstellen van maatschappelijke businesscases


Primaire doel
Kosten Meten Monitoren Zelfredzaamheid
Sector
Gemeentelijk beleid Sociaal domein Zorg
Waar toe te passen?
Macro (regionaal, provinciaal, landelijk) Meso (wijk, dorp, stad, gemeente) Micro (in een praktijk of organisatie)

Soort onderzoek
Kwantitatief
Financier
Wordt gefinancierd vanuit opdrachten/dienstverlening die wij doen voor gemeenten en zorgaanbieders. Ca. 25 partijen
Bron (Organisatie)
Arrangementenmonitor B.V.
Onderbouwing
Onbekend
Toegankelijkheid
Licentie
Notitie bij toegankelijkheid
Aansluiten bij deze monitor gaat in de vorm van een abonnement. De kosten van het abonnement zijn afhankelijk van het aantal inwoners en postcodes/wijken van de gemeente.
Toepasbaarheid
Complex, professionele ondersteuning is nodig

Methode toegepast bij dit project gerelateerd aan Positieve Gezondheid
Blauwe Zorg in de wijk
Contactpersoon project
Ingeborg Wijnands (I.Wijnands@zio.nl)
Contactpersoon methode
Maarten Thönissen (info@arrangementenmonitor.nl)
Bestanden