Interviewhulpmiddel gezondheidsverloop tekenen

Doel
Gesprekshulp bij een interview naar tevredenheid van gezondheid en mogelijkheden tot zelfmanagement.
Beschrijving

Een tijdlijn van de afgelopen 5 jaar, waarbij bij de respondent bij elk kwartaal een puntje plaatst voor tevredenheid met gezondheid (++ tot –) en bewust bezig zijn met verbeteren van gezondheid (0 tot 10). Deze lijnen maken het verloop inzichtelijk. Dit dient niet als toets, maar als gesprekshulp: wat be├»nvloedt tevredenheid met gezondheid, of de mogelijkheden tot zelfmanagement?


Primaire doel
Eigen regie Gezondheid Kwaliteit van leven Meten Zelfredzaamheid
Sector
Arbeidsparticipatie Bedrijfsleven Burgerinitiatieven Cultuursector Onderwijs Sociaal domein
Waar toe te passen?
Micro (in een praktijk of organisatie)

Soort onderzoek
Kwalitatief
Bron (Organisatie)
Christianne Fink-Jensen (Msc. Educational Sciences, Universiteit Utrecht). Referentie: Bagnoli, A. (2009). Beyond the standard interview: The use of graphic elicitation and arts-based methods. Qualitative Research, 9(5), 547-670.
Onderbouwing
Wetenschappelijke publicatie (peer reviewed)
Toegankelijkheid
Open source
Toepasbaarheid
Complex, professionele ondersteuning is nodig

Methode toegepast bij dit project gerelateerd aan Positieve Gezondheid
Indekerngezond (https://www.indekerngezond.nl/)
Contactpersoon project
Sandra IJpma (info@indekerngezond.nl)
Contactpersoon methode
Christianne Fink-Jensen (cf-j@outlook.com)