Effectmonitor Samen Wageningen

Doel
Laten zien welke effecten activiteiten hebben op inwoners en hoe je deze effecten zichtbaar kunt maken (outcome) met een overzichtelijke tool met maximaal 5 vragen.
Beschrijving

Positieve Gezondheid is teruggebracht tot 3 grote rubrieken:

a. welbevinden (bestaande uit 1. fysiek en 2. mentaal)

b. leven (bestaande uit 3. zinvol en 4. prettig leven)

c. meedoen (bestaande uit 5. dagelijks functioneren en 6. participeren)

  • Voor ieder resultaat in Samen Wageningen definiĆ«ren we bij welke van de 3 velden dit resultaat vooral hoort en welke vraag van positieve gezondheid het meest passend is voor dit resultaat
  • In de deelplannen is aangegeven aan welke resultaten de diverse activiteiten bijdragen, dus per activiteit kan worden bekeken voor welk meetvelden effectmeting plaats moet vinden en welke vragen dus gehanteerd kunnen worden om het effect van de activiteit te meten.
  • Meting vindt plaats na afronding van een activiteit/een traject of bij doorlopende activiteiten ieder halfjaar.
  • Voor de vraagstelling laten we ons inspireren door het meetinstrument positieve gezondheid; mooie van deze vragen is dat ze alle positief geformuleerd zijn. Voor de 3 meetvelden formuleren we daarmee eenvoudige stellingen. Voorbeeld: door mee te doen aan de activiteit/ondersteuning heb ik een betere daginvulling; antwoord nee ja
  • Iedere effectmeting bestaat uit ca. 5 vragen over de te behalen resultaten, aangevuld met de volgende vaste vragen: De activiteit heeft me gebracht wat ik ervan verwachtte: nee ————een beetje ————grotendeels——————-ja en ‘Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de activiteit: rapportcijfer van 1-10’

Primaire doel
Kwaliteit van leven Participatie Welbevinden
Sector
Gemeentelijk beleid Sociaal domein
Waar toe te passen?
Meso (wijk, dorp, stad, gemeente)

Soort onderzoek
Kwantitatief
Bron (Organisatie)
Welsaam
Onderbouwing
Publicatie overig
Toegankelijkheid
Open source
Toepasbaarheid
Complex, zonder professionele ondersteuning toepasbaar

Contactpersoon methode
Esther van der Zee (e.vanderzee@solidez.nl)