Quadruple Aim uitkomsten meten in de huisartspraktijk

Doel
Impact meten van werken met Positieve Gezondheid in de huisartspraktijk aan de hand van een aantal Quadruple Aim uitkomstindicatoren.
Beschrijving

Huisartsenpraktijk Presikhaaf in Arnhem doorloopt een driejarig traject om het gedachtegoed van Positieve Gezondheid te implementeren in de dagelijkse werkwijze. Ze doen dit middels een integrale aanpak waarbij zowel interventies zijn ingezet in de huisartsenpraktijk, als ook diverse sessies zijn georganiseerd met andere professionals in de wijk. Een greep uit de stappen die gezet zijn door de huisartsenpraktijk:

– Het volgen van diverse scholingen door medewerkers, onder meer oplossingsgericht werk en Positieve Gezondheid.

– Spreekuurinrichting veranderen: triëren in welke categorie patiënten op basis van de hulpvraag passen en op basis daarvan de lengte van het spreekuur afstemmen. Er werd onderscheid gemaakt in een kort consult, een regulier consult en een dubbel consult. Tijdens een dubbel consult wordt aan de hand van het spinnenweb het gesprek gevoerd.

– Het houden van verschillende sessies met professionals in de wijk, zoals met het wijkteam, thuiszorgmedewerkers, paramedici en apothekers. Vanuit de insteek om toe te werken naar  een gezamenlijke werkwijze volgens het gedachtegoed van Positieve Gezondheid.

– Het aanpassen van de inrichting van de huisartsenpraktijk: de wachtkamer werd verbouwd en medische modellen, ziekte gerelateerde folders, etc werden uit de spreekkamers en wachtkamer gehaald. De wachtkamer heeft een minder klinische uitstraling gekregen door gebruik te maken van vriendelijke kleuren en verwijzingen naar de natuur. Met als doel patiënten bij binnenkomst in de wachtkamer al positief te beïnvloeden richting gezondheid en gezond gedrag, in plaats van ziekte.

De effecten van de interventies om Positieve Gezondheid te implementeren in deze huisartsenpraktijk worden gemeten op de quadruple aim doelen:

 1. De ervaren gezondheid en patiënttevredenheid van de praktijkpopulatie:
  1. Vragenlijst: Personal Wellbeing Index
  2. Vragen over patiënttevredenheid
  3. Net Promoter Score.
 2. De kwaliteit van zorg:
  1. Mate van integrale samenwerking
  2. Implementatie van integrale visie.
 3. De zorgkosten van de praktijkpopulatie
  1. Vektis praktijkspiegel: aantal verwijzingen, diagnostiek, medicatie, consulten.
 4. Werkplezier van de medewerkers van de praktijkpopulatie
  1. Enquête over de medewerkerstevredenheid

De nulmeting vond plaats aan de start van het traject in 2019. De metingen worden herhaald in 2020 en 2021. De gezondheid en tevredenheid van de praktijkpopulatie wordt gemeten in samenwerking met het Sparkcentre van de HAN.


Primaire doel
Gezondheid Impact Kosten Monitoren Werkplezier
Sector
Zorg
Waar toe te passen?
Meso (wijk, dorp, stad, gemeente) Micro (in een praktijk of organisatie)

Soort onderzoek
Kwantitatief
Bron (Organisatie)
Proscoop
Onderbouwing
Toegankelijkheid
Open source
Toepasbaarheid
Complex, professionele ondersteuning is nodig

Methode toegepast bij dit project gerelateerd aan Positieve Gezondheid
Presikhaaf Samen Gezond
Contactpersoon project
Kim Boerakker (kim.boerakker@proscoop.nl)
Contactpersoon methode
Kim Boerakker (kim.boerakker@proscoop.nl)