Gecombineerde patient-reported outcomes (PROs) als meetinstrument voor Positieve Gezondheid

Doel
Doel is om met gecombineerde uitkomsten door de patiënt gerapporteerd (over thema’s gerelateerd aan Positieve Gezondheid zoals veerkracht en zelfmanagement, en kwaliteit van leven, als ook aspecten van persoonsgerichte zorg) (waarde van werken met) Positieve Gezondheid in beeld te brengen.
Beschrijving

Verschillende vragenlijsten worden herhaaldelijk ingevuld door (dialyse)patiënten:

Landelijke PROM NefroVisie vragenlijst (SF-12 + DSI; kwaliteit van leven, + dialyse symptoms index), voor veerkracht en zelfmanagement de Brief Resilience Scale en Vita-16 , voor gezondheid en welzijn de Well-being Picture Scale, WHO5 en EQ-5D. Aangevuld met de vraag: In welke mate voelt u zich gehoord/begrepen door de zorgverlener? Het antwoord wordt gegeven op een schaal van 0 tot 100 (vergelijkbaar met VAS van EQ5D).


Primaire doel
Gezondheid Kwaliteit van leven Kwaliteit van zorg Welbevinden Zelfredzaamheid
Sector
Zorg
Waar toe te passen?
Micro (in een praktijk of organisatie)

Soort onderzoek
Kwantitatief
Financier
Geen kosten aan verbonden
Bron (Organisatie)
Jeroen Bosch Ziekenhuis - JBA Wetenschap – Patient-centered outcomes research (PCOR) - onderzoeksgroep Positieve Gezondheid
Onderbouwing
Geen
Toegankelijkheid
Open source
Toepasbaarheid
Complex, zonder professionele ondersteuning toepasbaar

Methode toegepast bij dit project gerelateerd aan Positieve Gezondheid
Prospectieve follow-up studie naar waarde van werken met PG op de dialyse afdeling
Contactpersoon project
Vera van Druten (v.v.druten@jbz.nl)
Contactpersoon methode
Lenny Nahar – van Venrooij (l.nahar@jbz.nl)