Impact Methode

Doel
De Impact Methode is een generieke methode die (zorg)professionals en projectteams helpt bij 1) Definiƫren van de verwachte impact (effect*bereik) van een project (Impact Flow); 2) Verwachte impact berekenen met data science technieken (Impact Simulatie); 3) Per onderdeel van de impact flow inzicht krijgen van werkelijk bereikte impact (Impact Scan); en 4) De verwachte en gerealiseerde impact overzichtelijk weergeven (Impact Dashboard).
Beschrijving

Bij een huisartsenpraktijk die de impact van het werken met Positieve Gezondheid op Quadruple Aim in kaart wil brengen, wordt gewerkt met de Impact Methode.

Ter illustratie: Samen met professionals uit de praktijk, medisch adviseurs, farmaciedeskundigen en projectmedewerkers is ontrafeld op welke uitkomstmaten de werkwijze naar verwachting impact heeft. Resultaat hiervan was een groot pallet aan uitkomstmaten voor o.a. gezondheid (bv. geneesmiddelengebruik), kwaliteit, (bv. ervaren kwaliteit van zorg), werkplezier (bv. ervaren werkplezier) en kosten (specifieke kostensoorten in zowel de zvw, wmo, jeugdwet als participatiewet). Vervolgens is bepaald hoe alle indicatoren gemeten moeten worden. Dit kan zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek betreffen. Voor een domein overstijgend inzicht in kosten wordt nauw samengewerkt met zorgverzekeraar en gemeente.

Het project loopt (Q1 2021) nog.


Primaire doel
Impact Kosten Monitoren Overig
Sector
Arbeidsparticipatie Bedrijfsleven Burgerinitiatieven Cultuursector Gemeentelijk beleid Onderwijs Sociaal domein Zorg
Waar toe te passen?
Macro (regionaal, provinciaal, landelijk) Meso (wijk, dorp, stad, gemeente) Micro (in een praktijk of organisatie)

Soort onderzoek
Mixed methods
Bron (Organisatie)
Opera Consultancy en Implementatie en CZ
Onderbouwing
In onderzoek
Toegankelijkheid
Open source
Toepasbaarheid
Complex, professionele ondersteuning is nodig

Methode toegepast bij dit project gerelateerd aan Positieve Gezondheid
Positief gezond MunsterGeleen (https://www.andersbeterwm.nl/wat-doen-we/positief-gezond-munstergeleen)
Contactpersoon project
Hanneke Beerens (Hanneke.beerens@operaconsultancy.nl)
Contactpersoon methode
Paulien Govaert (paulien.govaert@operconsultancy.nl) of Peter-Paul Essers (peterpaul.essers@operaconsultancy.nl)