Effectmeting Positieve Gezondheid in de huisartsenpraktijk

Doel
Onderzoeken wat het effect is van het werken met het concept Positieve Gezondheid in de huisartsenpraktijk. Hierbij ligt de focus op: 1. De ervaren gezondheid van de inwoner; 2. De ervaren kwaliteit van zorg door de patiënt; 3. Het werkplezier van de medewerkers van de huisartsenpraktijk; 4. Werkwijzen, instrumenten en initiatieven kenmerkend voor het werken aan de hand van Positieve Gezondheid; 5. De zorgkosten voortkomend uit: a) het aantal verwijzingen naar de tweede lijn; b) de diagnostiek; c) voorgeschreven farmacie. Ook wordt het aantal consulten en M&I verrichtingen gemonitord.
Beschrijving

1. Ervaren gezondheid; middels de GGD gezondheidsmonitor.

2. Ervaren kwaliteit van zorg; middels drie gevalideerde vragen over patiënttevredenheid van Collaborate, waarvan de antwoorden variëren van (1) helemaal geen moeite is gedaan tot (10) alle mogelijke moeite is gedaan. Het gaat hierbij over de volgende vragen:  Als u terugdenkt aan het bezoek aan uw zorgverlener vandaag…  a. hoeveel moeite is er gedaan om u te helpen uw gezondheidssituatie te begrijpen?  b. hoeveel moeite is er gedaan om te luisteren naar de dingen die voor u belangrijk zijn als het gaat om uw gezondheidssituatie?  c. hoeveel moeite is gedaan om de dingen die voor u belangrijk zijn mee te nemen bij het kiezen van een volgende stap?   Deze vragen zijn aangevuld met een vierde vraag (Net Promotor Score):  d. Zou u de huisartsenpraktijk waarvan u zorg krijgt aanbevelen bij uw familie en vrienden? Het antwoord op vraag 4 kan desgewenst toegelicht worden door de respondent.

3. Werkplezier van de medewerkers van de huisartsenpraktijk: middels een medewerkerstevredenheidsmeting aan de hand van zes schaalvragen, waarbij de antwoorden variëren van nooit (1) tot altijd (5). Het betreft de volgende vragen:  a. Op een normale werkdag heb ik voldoende tijd om mijn werk af te krijgen.  b. Werk en privé zijn voor mij in balans met elkaar.  c. Mijn werk geeft mij energie.  d. De uitdagingen in mijn werk passen bij mijn kennis en vaardigheden.  e. Ik ervaar voldoende tijd voor de patiënt.  f. Ik haal voldoening uit mijn werk.

4. Werkwijzen, instrumenten en initiatieven kenmerkend voor het werken aan de hand van Positieve Gezondheid: tenminste jaarlijks worden de werkwijzen, instrumenten en initiatieven door middel van interviews geïnventariseerd en verzameld ter inspiratie.

5. Zorgkosten; het aantal verwijzingen, diagnostiek, farmacie voorschriften, consulten en waar mogelijk M&I verrichtingen, worden gemonitord voor de Coöperatie VGZ verzekerden door Coöperatie VGZ.


Primaire doel
Gezondheid Impact Kosten Kwaliteit van zorg Leren Meten Monitoren Werkplezier
Sector
Zorg
Waar toe te passen?
Macro (regionaal, provinciaal, landelijk) Meso (wijk, dorp, stad, gemeente) Micro (in een praktijk of organisatie)

Soort onderzoek
Mixed-Methods
Financier
Gefinancierd vanuit pilot VGZ en CZ. De pilot heette 'Meer Tijd voor de Patiënt' (MTVP)
Bron (Organisatie)
Syntein i.s.m. Coöperatie VGZ.
Onderbouwing
Publicatie overig
Toegankelijkheid
Open source
Toepasbaarheid
Eenvoudig, zonder professionele ondersteuning toepasbaar

Methode toegepast bij dit project gerelateerd aan Positieve Gezondheid
Positieve Gezondheid in de huisartsenpraktijk in de Noordelijke Maasvallei.
Contactpersoon project
Janneke van den Berg (j.vdberg@syntein.nl) Odilia Kortsmit (o.kortsmit@syntein.nl)
Contactpersoon methode
Sil Liebrand (s.liebrand@syntein.nl)