GezondMeten

Doel
Het meetinstrument GezondMeten is een gevalideerd instrument om de brede benadering van gezondheid te kunnen evalueren.
Beschrijving

Gezondheid wordt al lang niet meer gezien als de afwezigheid van ziekte. We werken steeds meer met een brede benadering van gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan leefstijlinterventies, Positieve Gezondheid, de Juiste Zorg op de Juiste Plek, het 4D model en van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag (van ZZ naar GG). Als we gezondheid willen verbeteren is het cruciaal dat we op eenduidige wijze de effecten op gezondheid meten van behandelingen, leefstijl en sociale interventies en beleidsprogramma’s. Daarvoor hebben onderzoekers van het LUMC, de Rijksuniversiteit Groningen, TNO en Salut samen met experts in Nederland een gevalideerd meetinstrument ontwikkeld om gezondheid te meten. Wetenschappelijk onderbouwd en praktisch toepasbaar.

Het instrument bestaat uit drie modules:

  • De Beleefde Gezondheid Vragenlijst: Deze wordt aan de hand van de gevalideerde meetset van Positieve Gezondheid gemeten.
  • De Persoonlijke Context Vragenlijst: Niet alleen je lijf, maar ook jouw persoonlijke, sociale, fysieke en politieke context hebben invloed op jouw gezondheid.
  • Biomedische gezondheid (Aantal metingen die je zelf kunt verrichten): Meet zelf je metabole gezondheid, cardiovasculaire gezondheid en fysieke gezondheid!

Primaire doel
Gezondheid Impact Kwaliteit van leven Kwaliteit van zorg Meten Monitoren Participatie Welbevinden
Sector
Arbeidsparticipatie Bedrijfsleven Burgerinitiatieven Cultuursector Gemeentelijk beleid Onderwijs Sociaal domein Sport Zorg
Waar toe te passen?
Macro (regionaal, provinciaal, landelijk) Meso (wijk, dorp, stad, gemeente) Micro (in een praktijk of organisatie) Nano (in een één op één contact of bij zelfstandig gebruik)

Soort onderzoek
Kwantitatief
Financier
Fred Foundation, Noaber Foundation en ZonMw.
Bron (Organisatie)
GezondMeten is een onderzoek van het LUMC, Rijksuniversiteit Groningen, Salut, TNO, Lifestyle4Health en iPH.
Onderbouwing
In onderzoek; Wetenschappelijke publicatie
Toegankelijkheid
Open source
Toepasbaarheid
Eenvoudig, zonder professionele ondersteuning toepasbaar

Methode toegepast bij dit project gerelateerd aan Positieve Gezondheid
De vragenlijst is ontwikkeld op basis van Positieve Gezondheid in combinatie met de Capability benadering.
Contactpersoon project
Prof. dr. Jessica Kiefte (j.c.kiefte@lumc.nl)
Contactpersoon methode
Meer weten over het instrument? Neem dan contact op via: j.c.kiefte@lumc.nl