Mixed methods evaluatie-onderzoek

Doel
Het effect meten van een interventie om eenzaamheid te voorkómen en/of te verminderen en de positieve gezondheid te stimuleren.
Beschrijving

Om een beeld te krijgen van het effect van de interventie is er een onderzoek aan de interventie gekoppeld. Hiervoor zijn er vragenlijsten en interviews afgenomen en zijn er observaties gedaan.

Vragenlijsten
Om de veranderingen in eenzaamheid, ervaren beperkingen en positieve gezondheid in kaart te brengen hebben deelnemers op drie verschillende momenten een vragenlijst ingevuld: voorafgaand aan de interventie (nulmeting), na de afsluitende bijeenkomst van de workshops (eerste nameting) en drie maanden na de eerste nameting (tweede nameting). De vragenlijsten bevatten vragen over positieve gezondheid, eenzaamheid, beperkingen en ervaringen met de interventie.

Gesprekken deelnemers en professionals
Naast individuele gesprekken met deelnemers bij de eerste nameting hebben er bij de tweede nameting groepsgesprekken plaatsgevonden met zowel deelnemers als uitvoerende professionals (kunstenaars, activiteitenbegeleiders, coaches, etc.). Met de gesprekken zijn de ervaringen van deelnemers en professionals met de interventie besproken. Bij de deelnemers lag de focus op de inhoud, het proces en de effecten van het traject. Bij de professionals lag de focus op het proces en de (mogelijke) effecten die zij zagen optreden bij de deelnemers.

Observaties
Bij een aantal trajecten zijn er observaties uitgevoerd. Doel van deze observaties was ‘te zien’ wat het programma bij mensen teweegbracht.


Primaire doel
Gezondheid Kwaliteit van leven Kwaliteit van zorg Monitoren
Sector
Cultuursector Gemeentelijk beleid Sociaal domein Zorg
Waar toe te passen?
Meso (wijk, dorp, stad, gemeente) Micro (in een praktijk of organisatie)

Soort onderzoek
Mixed methods
Bron (Organisatie)
GGD West-Brabant in samenwerking met diverse zorg- en culturele instellingen
Onderbouwing
In onderzoek
Toegankelijkheid
Openbaar
Toepasbaarheid
Complex, professionele ondersteuning is nodig

Methode toegepast bij dit project gerelateerd aan Positieve Gezondheid
Nieuwe Veste, CultuurCompaan, Cultuurbedrijf Bergen op Zoom en de GGD West-Brabant samen met de gemeenten Breda, Roosendaal, Etten-Leur, Halderberge en Bergen op Zoom
Contactpersoon project
Sandra Kuiper (s.kuiper@ggdwestbrabant.nl)
Contactpersoon methode
Sandra Kuiper (s.kuiper@ggdwestbrabant.nl)