Meetinstrument Positieve Gezondheid

Doel
Gevalideerd meten van (verandering in) Positieve Gezondheid.
Beschrijving

Het meetinstrument Positieve Gezondheid is een recent ontwikkelde wetenschappelijk meetset op basis van het gespreksinstrument Mijn Positieve Gezondheid. Het bestaat uit 17 van de 44 vragen van het Mijn Positieve Gezondheid gespreksinstrument. Het heeft als doel om de (verandering in) Positieve Gezondheid op gevalideerde wijze te meten. Daarmee kan het worden ingezet door organisaties / regio’s die werken met Positieve Gezondheid om de effecten van het werken met Positieve Gezondheid te evalueren. Ook is het geschikt om op individueel niveau de eigen Positieve Gezondheid te monitoren. De waarden worden tegelijkertijd verkregen wanneer een persoon de vragen van Mijn Positieve Gezondheid gespreksinstrument invult. Daarbij is een belangrijke noot dat de meetset het gespreksinstrument niet vervangt: het gespreksinstrument is bedoeld als methodiek om inzicht te krijgen in de eigen ervaren gezondheid (als onderdeel van werken met Positieve Gezondheid). De meetset is bedoeld om daarnaast ook een meer objectieve en gevalideerde Positieve Gezondheidsscore te geven. De 17 items zijn verbonden aan de 44 items volwassen vragenlijst IN de digitale omgeving van https://mijnpositievegezondheid.nl/. Indien men een groepslicentie afneemt, heeft men in het dashboard toegang tot deze uitkomsten.

Momenteel wordt binnen iPH gewerkt aan manieren om de meetset gemakkelijk toegankelijk te maken voor gebruik. Inmiddels hebben herhaalde analyses op de data van een representatieve groep Nederlanders de validiteit van het instrument bevestigd. En is de eerste studie gepubliceerd waarin is gekeken is naar de veranderingen in de tijd van de gemeten positieve gezondheid bij een groep die deelnam aan een leefstijl-interventie (Healthy life). Mocht je belangstelling hebben om dit meetinstrument te gebruiken voor onderzoek neem dan contact op.


Primaire doel
Gezondheid Impact Kwaliteit van leven Kwaliteit van zorg Leren Monitoren Participatie Welbevinden
Sector
Arbeidsparticipatie Bedrijfsleven Burgerinitiatieven Cultuursector Gemeentelijk beleid Onderwijs Sociaal domein Zorg
Waar toe te passen?
Macro (regionaal, provinciaal, landelijk) Meso (wijk, dorp, stad, gemeente) Micro (in een praktijk of organisatie) Nano (in een één op één contact of bij zelfstandig gebruik)

Soort onderzoek
Kwantitatief
Financier
Ontwikkeling 17 item instrument is volledig in kind gedaan: dataset door GGD Twente, data analyses door Salut en coördinatie en schrijven artikel door iPH.
Bron (Organisatie)
Institute for Positive Health, Salut, GGD Twente, Leiden Universitair Medisch Centrum
Onderbouwing
Wetenschappelijke publicatie; In onderzoek
Toegankelijkheid
Open source
Toepasbaarheid
Eenvoudig, zonder professionele ondersteuning toepasbaar

Contactpersoon methode
Miriam de Kleijn (m.dekleijn@iph.nl)