Meetinstrument Positieve Gezondheid

Doel
Gevalideerd meten van (verandering in) Positieve Gezondheid.
Beschrijving

Het meetinstrument Positieve Gezondheid is wetenschappelijk ontwikkelde vragenset op basis van het gespreksinstrument Mijn Positieve Gezondheid. Het bestaat uit 17 van de 42 vragen van het Mijn Positieve Gezondheid gespreksinstrument. Het heeft als doel om de (verandering in) Positieve Gezondheid op gevalideerde wijze te meten. Daarmee kan het worden ingezet door organisaties / regio’s die werken met Positieve Gezondheid om de effecten van het werken met Positieve Gezondheid te evalueren. Ook is het geschikt om op individueel niveau de eigen Positieve Gezondheid te monitoren. De waarden worden tegelijkertijd verkregen wanneer een persoon de vragen van Mijn Positieve Gezondheid gespreksinstrument invult. Daarbij is een belangrijke noot dat de meetset het gespreksinstrument niet vervangt: het gespreksinstrument is bedoeld als methodiek om inzicht te krijgen in de eigen ervaren gezondheid (als onderdeel van werken met Positieve Geozndheid). De meetset is bedoeld om daarnaaast ook een meer objectieve en gevalideerde Positieve Gezondheidsscore te geven.


Primaire doel
Gezondheid Impact Kwaliteit van leven Kwaliteit van zorg Leren Monitoren Participatie Welbevinden
Sector
Arbeidsparticipatie Bedrijfsleven Burgerinitiatieven Cultuursector Onderwijs Sociaal domein Zorg
Waar toe te passen?
Macro (regionaal, provinciaal, landelijk) Meso (wijk, dorp, stad, gemeente) Micro (in een praktijk of organisatie) Nano (in een één op één contact of bij zelfstandig gebruik)

Soort onderzoek
Kwantitatief
Bron (Organisatie)
Institute for Positive Health, Salut, GGD Twente, Leiden Universitair Medisch Centrum
Onderbouwing
Wetenschappelijke publicatie; In onderzoek
Toegankelijkheid
Open source
Toepasbaarheid
Eenvoudig, zonder professionele ondersteuning toepasbaar

Contactpersoon methode
Marja van Vliet (m.vanvliet@ipositivehealth.com)