Methodiek ‘Op weg naar een meer persoonsgerichte zorg’

Doel
Een stappenplan voor persoonsgericht werken.
Beschrijving

‘Wat heeft u nodig om u goed en gelukkig te voelen?’ Dat is de centrale vraag bij persoonsgerichte zorg. Of het nu een consult is bij de huisarts, dagbesteding of wonen in een voorziening: bij persoonsgerichte zorg gaat het om aandacht voor iemands persoonlijke wensen en voorkeuren. Deze methodiek helpt je op weg als je met je organisatie meer persoonsgericht wilt werken. Je vindt hier hulpmiddelen en instrumenten die dat proces ondersteunen. Persoonsgerichter werken is een proces waarbij de hele organisatie betrokken is. De methodiek is bedoeld om samen te bepalen welke kant je op wilt. Je kiest de instrumenten die daarbij horen en kijkt of ze werken. Daarna bepaal je hoe je verder gaat. Zo verken je – ontdekkend, werkend en lerend – je route. Deze methodiek wijst je de weg.

De vijf stappen van de methodiek in het kort.

1. Voordat je begint 
Formuleer je vraagstuk en formeer je projectteam. Beantwoord de vragen:

– Wat is ons vraagstuk? Waar willen we aan werken?
– Met wie gaan we dit samen doen? Voor wie is deze vraag belangrijk? Hoe betrekken we cliënten en familie zoveel mogelijk?
– Zijn de randvoorwaarden goed geregeld?

2. Maak een teamplan
Maak een teamplan (denk groots, begin klein). Beantwoord de vragen:

– Wat gaan we doen? Hoe gaan we het aanpakken?
– Wanneer gaan we evalueren? En hoe?
– Hoe betrekken we cliënten bij ons project?

3. Begin en probeer uit
Uitproberen en leren is dé manier om persoonsgerichte zorg in te voeren. Voor iedereen werkt het weer anders. Begin, test uit en bespreek wat je tegenkomt.

Tip: Communiceer binnen je organisatie over de persoonsgerichte zorg-experimenten. Vertel je verhaal. Schrijf een blog, benut de nieuwsbrief of bedenk een andere manier om je collega’s enthousiast te maken.

4. Leer en verbeter
Een handig hulpmiddel is de praatplaat ‘Wat maken we mee?’. Neem de tijd om regelmatig te bespreken hoe het gaat. Wat werkt wel en wat werkt niet? Zijn we op de goede weg? Of moet het anders?

5. Zorg dat het werkt
Werken aan persoonsgerichte zorg blijft steeds doorgaan. Voortdurend ontstaan nieuwe initiatieven en ideeën. Echt afronden doe je dus waarschijnlijk nooit. Maar als je stopt met projectmatig werken aan persoonsgerichte zorg, is het slim om na te denken over:

– Hoe houden we onszelf scherp?
– Gaan andere teams of afdelingen binnen onze organisatie aan de slag met onze resultaten?
– Krijgen zij ook de ruimte om hun eigen oplossingen te vinden?


Primaire doel
Kwaliteit van leven Kwaliteit van zorg Leren Monitoren Procesevaluatie Welbevinden Werkplezier
Sector
Zorg
Waar toe te passen?
Meso (wijk, dorp, stad, gemeente) Micro (in een praktijk of organisatie) Nano (in een één op één contact of bij zelfstandig gebruik)

Soort onderzoek
Kwalitatief
Financier
Kenniscentrumsubsidie die Vilans ontvangt van VWS
Bron (Organisatie)
Vilans
Onderbouwing
Publicatie overig
Toegankelijkheid
Openbaar
Toepasbaarheid
Complex, zonder professionele ondersteuning toepasbaar

Methode toegepast bij dit project gerelateerd aan Positieve Gezondheid
Persoonsgericht werken bij Vivantes (https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/methodiek-persoonsgerichte-zorg/)
Contactpersoon project
Jeanny Engels (j.engels@vilans.nl)
Contactpersoon methode
Jeanny Engels (j.engels@vilans.nl)