De Effectencalculator

Doel
Het meten van maatschappelijke en financiële effect van (individuele) ondersteuningsaanpakken en/of interventies in gezondheidszorg. De Effectencalculator is oorspronkelijk ontwikkeld voor het sociaal domein, maar wordt breder ingezet en toegepast in de gezondheidszorg.
Beschrijving

De Effectencalculator pakt effectanalyses anders aan – volgens de regels van ‘evaluatie nieuwe stijl’:
– een analyse wordt opgebouwd uit échte cases;

– biedt ruimte voor het leren en ontwikkelen van teamleden, het stimuleert het vakmatige gesprek tussen professionals en de bewoner/patiënt/cliënt;

– is meer coachend en ontwikkelend, en minder beoordelend als buitenstaander;

– maakt financiële gevolgen en opbrengsten helder. Hierbij gaat het om de meerwaarde voor de individuele casusinbrenger (patiënt/zorgvrager of professional); in de rapportage blijkt uit de meta-analyse verschillende casuïstieken de meerwaarde van de aanpak in z’n totaliteit.

Tijdens diverse evaluaties in het sociale domein is de Effectencalculator ontstaan. Drie vragen staan centraal:
– wat gebeurt er in het leven van de bewoner/cliënt?
– welke ondersteuning is hiervoor nodig?
– wat is het prijskaartje daarvan?
De echte meerwaarde van interventie tekent zich af door dezelfde drie vragen ook te stellen voor de situatie zonder interventie

De Effectencalculator brengt daarom professionals in een kleine setting met elkaar in gesprek, samen met de bewoner/patiënt/cliënt en andere bij de aanpak betrokken relaties. In een ochtend of middag vullen ze de Effectencalculator gezamenlijk in. Om de financiële kant gemakkelijker in beeld te krijgen, werkt de Effectencalculator met de ‘maatschappelijke prijslijst’. De ingevulde Effectencalculatoren worden uitgewerkt in een beknopte casusbeschrijving. De financiële uitkomsten worden ingebracht in een rekenmodel. Dan vindt ook een toetsing plaats, bijvoorbeeld bij enkele controllers. Daarmee ontstaat op casusniveau een scherp beeld. Bij voldoende cases geeft dit ook een betrouwbare inschatting van de aanpak als geheel. Bijvoorbeeld welke besparing mogelijk is en bij welke financieringsstromen die besparing valt.


Primaire doel
Impact Kosten Leren Monitoren Procesevaluatie Samenwerking
Sector
Burgerinitiatieven Gemeentelijk beleid Sociaal domein Zorg
Waar toe te passen?
Meso (wijk, dorp, stad, gemeente) Micro (in een praktijk of organisatie)

Soort onderzoek
Mixed methods
Financier
Het project in Afferden als voorbeeld (hieronder) is destijds gefinancierd door ZonMW programma De Juiste Zorg op de Juiste Plek, startimpuls. Onlangs hebben we de effectencalculator ook ingezet voor evaluatie van het GIDSproject in opdracht van de gemeente Gennep. Voor dat project was de gemeente de financier.
Bron (Organisatie)
De Effectencalculator (Jochum Deuten | Jochum Deuten Advies & Onderzoek | Maarten Kwakernaak | Verwey-Jonker Instituut | Annejet Kerckhaert | Ecorys | Cora Brink | Hogeschool van Arnhem en Nijmegen |
Onderbouwing
Publicatie overig
Toegankelijkheid
Licentie
Toepasbaarheid
Complex, professionele ondersteuning is nodig

Methode toegepast bij dit project gerelateerd aan Positieve Gezondheid
De effectencalculator is ingezet in Afferden (L) waarbij de huisartsenpraktijk is gaan werken volgens het concept Positieve Gezondheid. Ander project is Maatwerkoplossingen in het zorg én sociale domein (https://www.han.nl/artikelen/2021/04/maatwerkoplossingen-in-het-zorg-en-sociale-domein/index.xml). Overige voorbeelden van projecten, zie website Effectencalculator.
Contactpersoon project
Miranda Laurant (lectoraat.ozd@han.nl)
Contactpersoon methode
Vragen/opmerkingen over deze methode kunnen via het volgende contactformulier gesteld worden: https://effectencalculator.nl/contact/