Verander- en effectenkaart Positieve Gezondheid

Doel
Een routekaart die organisaties helpt na te denken over wat zij willen bereiken met Positieve Gezondheid en vooral: hoe.
Beschrijving

In samenwerking met het Institute for Positive Health (iPH) begeleidt Vilans sinds 2016 organisaties en netwerken bij het implementeren van Positieve Gezondheid. De lessen die we daarin leren vormen de basis voor de publicaties 8 tips voor het werken met Positieve Gezondheid, Aan de slag met Positieve Gezondheid en het Spoorboekje Positieve Gezondheid. Het Spoorboekje beschrijft de (implementatie)route van vertrekstation naar droombestemming. In deze Verander- en effectenkaart verdiepen we een aantal activiteiten uit deze route. Door de stappen concreet te maken en een onderscheid te maken tussen directe resultaten en korte- en langetermijneffecten, ontstaat een verandertheorie die past bij de richting die je voor ogen hebt in de context van jouw organisatie. De stappen in de implementatieroute worden onderbouwd met theoretische inzichten en praktijkervaringen. In de toelichting op de verschillende onderdelen van de kaart geven we aan waar de verbinding met het Spoorboekje zit.

De kaart is bedoeld voor project- en programmaleiders, adviseurs en kartrekkers die aan de slag willen of al bezig zijn met de implementatie van Positieve Gezondheid in hun organisatie. De kaart helpt hen weloverwogen, onderbouwde stappen te zetten, makkelijker het overzicht te houden en te monitoren of de stappen het beoogde effect hebben. Het model kan een onderlegger bieden voor een implementatieplan of inspireren tot het maken van een eigen verandertheorie, toegespitst op de eigen situatie. Ook organisaties die al bezig zijn met Positieve Gezondheid kunnen deze kaart gebruiken voor een kritische evaluatie van hun aanpak en resultaten.


Primaire doel
Impact Leren Monitoren Procesevaluatie
Sector
Arbeidsparticipatie Bedrijfsleven Burgerinitiatieven Cultuursector Gemeentelijk beleid Onderwijs Sociaal domein Sport Zorg
Waar toe te passen?
Macro (regionaal, provinciaal, landelijk) Meso (wijk, dorp, stad, gemeente) Micro (in een praktijk of organisatie)

Soort onderzoek
Kwalitatief
Financier
Kenniscentrum subsidiegelden Vilans. De ervaringen die de basis vormen voor deze kennisproducten komen voort uit marktopdrachten Positieve Gezondheid, die worden gefinancierd door bv. de zorgorganisaties die ons daartoe opdracht geven.
Bron (Organisatie)
Vilans
Onderbouwing
Publicatie overig
Toegankelijkheid
Open source
Toepasbaarheid
Eenvoudig, zonder professionele ondersteuning toepasbaar

Contactpersoon methode
Femke de Wit (f.dewit@vilans.nl)