Resident Assessment Instrument (RAI)

Doel
Professionals en organisaties ondersteunen om veilige en passende beslissingen te nemen voor kwetsbare personen door het systematisch beoordelen en volgen van de gezondheidsrisico's en hun (zorg) behoeftes.
Beschrijving

Een RAI bestaat uit:

  1. Een uitgebreide vragen- en screeningslijst, bestaande uit een aantal secties, zoals cognitief functioneren, continentie, stemming en gedrag en diagnosen van ziekten. Er zijn aangepaste versies voor de thuiszorg, intramurale zorg en palliatieve zorg.
  2. Een signaleringssysteem dat problemen signaleert als vragen of combinaties van vragen positief scoren. Het systeem focust op verbetering en preventie.
  3. Beoordelingsrichtlijnen die, als een probleem gesignaleerd is, wijzen op mogelijke oorzaken van het probleem en suggesties bevatten voor eventuele behandelingen. In totaal kent het RAI 24 richtlijnen. Voorbeelden zijn een richtlijn voor decubitus, delier, psychosociaal welbevinden, voedingstoestand en mogelijkheden voor revalidatie.
  4. Een globale indicatie van de zorgbehoefte in de vorm van een zorgzwaarte categorie (RUG), indicatieve uren zorg en mogelijke ZZP-herindicatie (bijvoorbeeld als de toegekende financiering niet toereikend is voor de actuele zorgzwaarte).

Primaire doel
Gezondheid Kosten Kwaliteit van leven Kwaliteit van zorg Monitoren Participatie Welbevinden Zelfredzaamheid
Sector
Zorg
Waar toe te passen?
Macro (regionaal, provinciaal, landelijk) Meso (wijk, dorp, stad, gemeente) Micro (in een praktijk of organisatie) Nano (in een één op één contact of bij zelfstandig gebruik)

Soort onderzoek
Kwantitatief
Financier
interRAI is deels gefinancierd door onderzoeksprojecten in verschillende landen, en deels door royalties op het commercieel gebruik van het instrument. Voor Nederland heeft Pyxima een licentie met interRAI waarbij een deel van de inkomsten uit softwareverkoop als royalty terugvloeit naar interRAI voor de verdere ontwikkeling van het instrument.
Bron (Organisatie)
NedRAI, de Nederlandse vertegenwoordiging van het internationale interRAI
Onderbouwing
Wetenschappelijke publicatie (peer-reviewed)
Toegankelijkheid
Licentie
Notitie bij toegankelijkheid
https://www.nedrai.org/software-ontwikkelaars/
Toepasbaarheid
Complex, professionele ondersteuning is nodig

Contactpersoon methode
Bert Paepen (bert.paepen@pyxima.com)