Participatief actieonderzoek

Doel
Participatief actieonderzoek (PAO) is gericht op het tot stand brengen van concrete veranderingen en verbetering samen met beroepspraktijken en combineert verandering, het ontwikkelen van kennis óver die verandering en persoonlijke en collectieve leerprocessen.
Beschrijving

Bij actieonderzoek wordt er bewust voor gekozen om niet alleen te observeren en te interpreteren, maar deel te nemen aan het proces.

Door in te grijpen in het proces en verandering teweeg te brengen, zou een beter inzicht in de problematiek moeten ontstaan. Het betekent dat onderzoeker en onderzochte nauw moeten samenwerken, waarbij het de bedoeling is dat de inzichten van beide partijen hierdoor vergroot worden. Er zijn verschillen in de aanpak waarbij de nadruk kan liggen op de actie of het handelen of op het onderzoek.  Participatief actieonderzoek moet aan een aantal voorwaarden voldoen: probleemgericht; cliënt staat centraal; status quo wordt ter discussie gesteld; moet empirisch toetsbare uitspraken opleveren; uitspraken moeten systematisch in een bruikbare theorie passen.

Actieonderzoek is onderzoek waarbij het gaat om de participatieve creatie van kennis én actie. In tegenstelling tot ‘traditioneel’ onderzoek dat alleen een kennisdoel heeft, leidt actieonderzoek ook tot verandering. Actieonderzoek is participatief onderzoek. Actieonderzoekers werken actief samen met de deelnemers. Zij beschikken door het actieonderzoek over meer inzicht in hun doen en laten in bepaalde situaties en tegelijkertijd over kennis voor het verbeteren van hun handelen.


Primaire doel
Leren Monitoren
Sector
Gemeentelijk beleid Sociaal domein Zorg
Waar toe te passen?
Meso (wijk, dorp, stad, gemeente) Micro (in een praktijk of organisatie)

Soort onderzoek
Mixed-methods
Financier
ZonMw
Bron (Organisatie)
Fontys hogeschool docent Ferdie Migchelbrink
Onderbouwing
Publicatie wetenschappelijk
Toegankelijkheid
Open source
Toepasbaarheid
Complex, professionele ondersteuning is nodig

Methode toegepast bij dit project gerelateerd aan Positieve Gezondheid
ZonMw project Huis van gé https://www.moerwijkcooperatie.nl/huis-van-gezondheid/ ; Project introductie van PG in Limburg en geleerde lessen (Maastricht University)
Contactpersoon project
Project Huis van gé: Rimke Vos (r.c.vos@lumc.nl); Project Limburg: G.Yaron (g.yaron@maastrichtuniversity.nl/ Marieke Spreeuwenberg (m.spreeuwenberg@maastrichtuniversity.nl)
Contactpersoon methode
Marieke Spreeuwenberg (m.spreeuwenberg@maastrichtuniversity.nl)