I.ROC

Doel
Instrument voor het meten van de mate van persoonlijk herstel. Dit bedoeld ter ondersteuning van samen beslissen en random outcome monitoring (ROM) in de GGZ.
Beschrijving

De Individual Recovery Outcome Counter (I.ROC) is een gevalideerd instrument voor het meten van de mate van herstel bij cliënten in de GGZ. De I.ROC is ontwikkeld in Schotland, vertaald in het Nederlands en bestaat uit 12 vragen over vier onderdelen: Thuis; Kansen; Mensen en Empowerment. De uitkomsten zijn bedoeld om samen met een begeleider in gesprek te gaan over het ervaren welbevinden van de cliënt, wat hij/zij belangrijk vindt en waar specifieke hulp bij nodig is. Naast het gebruik als gespreksinstrument is de I.ROC voldoende valide om ook gebruikt te worden als meetinstrument om scores op groepsniveau te evalueren.


Primaire doel
Overig
Sector
Zorg
Waar toe te passen?
Micro (in een praktijk of organisatie) Nano (in een één op één contact of bij zelfstandig gebruik)

Soort onderzoek
Kwantitatief
Bron (Organisatie)
De Engelstalige variant van de I.ROC is ontwikkeld en gevalideerd vanuit Penumbra Schotland en vervolgens vertaald naar het Nederlands. GGz Breburg werkte mee aan validatie en bruikbaarheidsonderzoek in Nederland.
Onderbouwing
Wetenschappelijke publicatie
Toegankelijkheid
Licentie
Toepasbaarheid
Complex, zonder professionele ondersteuning toepasbaar.

Methode toegepast bij dit project gerelateerd aan Positieve Gezondheid
Validatiestudie waarbij de psychometrische kwaliteit van de vragenset Positieve Gezondheid wordt vergeleken met de I.ROC.
Contactpersoon project
Margot Metz: m.metz@ggzbreburg.nl
Contactpersoon methode
Margot Metz: m.metz@ggzbreburg.nl