Proces-en effectevaluatie

Doel
Een proces- en effectevaluatie uitvoeren voor de pilot Positieve gezondheidsgesprek voor minima.
Beschrijving

Een aantal zorg- en welzijnsprofessionals gaat in een paar gemeenten aan de slag met het gespreksinstrument Positieve gezondheid. Zij doen mee aan een pilot, waarin wordt gekeken of het aanbieden van deze ‘positieve gezondheidsgesprekken’ minima kan helpen bij het verbeteren van hun gezondheid. Binnen de pilot voert ‘de aanbieder van het gesprek’ per patiënt/ cliënt drie gesprekken: een startgesprek, een tussengesprek en een eindgesprek een half jaar na het startgesprek. Voor de proces- en effectevaluatie van deze pilot zijn vragenlijsten ontwikkeld. De vragenlijsten zijn gekoppeld aan het soort gesprek; bij elk gesprek (start-, tussen- of eindgesprek) hoort een andere vragenlijst. Aan het eind van ieder gesprek vult de zorgverlener (deels samen met de patiënt/cliënt) de vragenlijst in.

Daarnaast worden aan het eind van de pilotperiode interviews afgenomen met enkele  zorg- en welzijnsprofessionals die aan de pilot meedoen en met een aantal patiënten/cliënten met wie zij gesprekken hebben gevoerd.

De vragenlijsten leveren zowel input voor de proces- als effectevaluatie op. De interviews leveren met name input op voor de procesevaluatie.


Primaire doel
Gezondheid Kwaliteit van zorg Leren Meten Monitoren Procesevaluatie Welbevinden Werkplezier
Sector
Sociaal domein Zorg
Waar toe te passen?
Nano (in een één op één contact of bij zelfstandig gebruik)

Soort onderzoek
Mixed methods
Financier
Subsidie vanuit Zorg en Zekerheid
Bron (Organisatie)
GGD Hollands Midden
Onderbouwing
In onderzoek
Toegankelijkheid
Open source
Toepasbaarheid
Complex, zonder professionele ondersteuning toepasbaar

Methode toegepast bij dit project gerelateerd aan Positieve Gezondheid
Pilot Positieve gezondheidsgesprek voor minima
Contactpersoon project
Leanne Reijnen (LReijnen@ggdhm.nl)
Contactpersoon methode
Leanne Reijnen (LReijnen@ggdhm.nl)