Innovatiemethode Design Thinking

Doel
Het begrijpen van complexe problemen, zodat er gepaste oplossingen bedacht kunnen worden waarbij de beleving en behoeften van de mens centraal staan en niet het probleem op zich zelf.
Beschrijving

Design thinking is een praktische methode voor het ontwikkelen van vernieuwende oplossingen, waarbij de mens centraal staat. Het gaat om denken in oplossingen in plaats van problemen. Vanuit het perspectief van de eindgebruiker formuleer je een vraagstuk en vervolgens bedenk je zoveel mogelijk potentiele oplossingen. Bij voorkeur in samenwerking met zoveel mogelijk stakeholders: mensen, instanties en organisaties die op een of andere manier betrokken zijn bij het vraagstuk. Idealiter is de klant of eindgebruiker ook betrokken. De ideeën met de meeste potentie werk je vervolgens uit in een prototype (een voorbeeld product of service), die je in de praktijk test, waardoor je direct leert wat wel en niet lukt of werkt. Hierdoor kun je direct een verbeterslag maken. Deze korte ’feedback loop’ zorgt er dus voor dat je niet blijft hangen aan het begin van het proces in het maken van afwegingen vanuit (theoretische) overwegingen, maar direct door testresultaten van het prototype geholpen wordt de juiste richting op te bewegen naar de juiste oplossing.

De Design Thinking methode bestaat uit 5 fasen: 1) Empathie: begrip kweken 2) Definiëren: het probleem kaderen 3) Ideeën: genereren van nieuwe ideeën 4) Prototype: maken van concepten 5) Testen: prototype uitproberen met de gebruikers en direct leren. Design Thinking is een zogenaamd iteratief proces: je herhaalt regelmatig de fases om zo een steeds beter resultaat te behalen.


Primaire doel
Impact Kwaliteit van leven Leren Monitoren Overig Participatie Procesevaluatie Samenwerking Welbevinden
Sector
Arbeidsparticipatie Bedrijfsleven Cultuursector Gemeentelijk beleid Onderwijs Sociaal domein Zorg
Waar toe te passen?
Macro (regionaal, provinciaal, landelijk) Meso (wijk, dorp, stad, gemeente) Micro (in een praktijk of organisatie) Nano (in een één op één contact of bij zelfstandig gebruik)

Soort onderzoek
Mixed methods
Bron (Organisatie)
Vilans
Onderbouwing
Publicatie overig
Toegankelijkheid
Openbaar
Toepasbaarheid
Complex, professionele ondersteuning is nodig.

Contactpersoon methode
Sandra Suijkerbuijk (s.suijkerbuijk@vilans.nl)