Narratief onderzoek en narratieve verantwoording

Doel
-Kwetsbare doelgroepen een stem geven in de ontwikkeling van beleid en praktijk -Zichtbaar maken wat de effecten zijn van (empowerende) interventies op de veerkracht van individuen of sociale gemeenschappen door een combinatie van tellen (Scores positieve gezondheid) en vertellen (verhalen) -Verbinden van leefwereld en systeemwereld
Beschrijving

De (inductieve) narratieve onderzoeksmethode bestaat uit de volgende stappen.

  1. Verzamelen van verhalen, vergelijkbaar met het verzamelen van data in ‘regulier’ onderzoek. Een nader te bepalen aantal mensen uit de doelgroep waarom het gaat uitnodigen om verhalen te vertellen over specifieke gebeurtenissen of situaties;
  2. Vormen van verhalen, vergelijkbaar met de resultaten in ‘regulier’ onderzoek. Uitschrijven van de verzamelde verhalen en checken of mensen zich hierin herkennen;
  3. Samen met de opdrachtgever en/of doelgroep verdiepen van verhalen, vergelijkbaar met de conclusies in een ‘regulier’ onderzoek. Wat vertellen de verzamelde verhalen over de impact van de gepleegde interventie op de 6 domeinen van Positieve Gezondheid? Welke bewoordingen geven de deelnemers aan de verschillende indicatoren van Positieve Gezondheid? Wat vertellen de verhalen over werkzame mechanismen en werkzame elementen deze specifieke interventie? Wat vertellen de verhalen over het vakmanschap van de betrokken professional? Welke methodieken, materialen en instrumenten gebruikt deze (bewust of onbewust). Wat is de essentiële expertise/basis van autoriteit van de organisatie in de samenwerking met andere organisaties?

Primaire doel
Eigen regie Gezondheid Impact Kwaliteit van leven Kwaliteit van zorg Leren Participatie Welbevinden Werkplezier Zelfredzaamheid
Sector
Arbeidsparticipatie Bedrijfsleven Burgerinitiatieven Cultuursector Gemeentelijk beleid Onderwijs Sociaal domein Sport Zorg
Waar toe te passen?
Meso (wijk, dorp, stad, gemeente) Micro (in een praktijk of organisatie) Nano (in een één op één contact of bij zelfstandig gebruik)

Soort onderzoek
Mixed-methods
Financier
Door de gemeente waar het onderzoek plaatsvond.
Bron (Organisatie)
Rimie van Dijk van EneRRgy
Onderbouwing
Nog geen
Toepasbaarheid
Complex, professionele ondersteuning is nodig

Methode toegepast bij dit project gerelateerd aan Positieve Gezondheid
Duomeren, coaching van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; Effecten Onafhankelijke cliëntondersteuning; Evaluatie pilot Centering Parenting; Inwoners aan het woord, evaluatie toegevoegde waarde opbouwwerk burgerinitiatieven in dorpen en wijken; Evaluatie Maatschappelijke Diensttijd
Contactpersoon methode
Riemie van Dijk (riemie@enerrgy.nl)