Integraal samenwerken tegen eenzaamheid met kunst en cultuur

Doel
Gebruik de praatplaat om inzicht te krijgen in de effecten van kunst en cultuur bij eenzaamheid; om helder te maken wat je wilt bereiken met een bepaalde aanpak of project; en om verkennende-/voortgangs-/evaluatie-gesprekken met (potentiële) samenwerkingspartijen te voeren.
Beschrijving

Als zorg-of welzijnsorganisatie kun je kunst en cultuur inzetten om bij te dragen aan het verminderen van eenzaamheid en te zorgen voor meer levensvreugde en betrokkenheid. De praatplaat laat in een oogopslag de effecten zien van kunst en cultuur bij eenzaamheid en ondersteunt de (integrale) samenwerking tussen partijen uit zorg, welzijn en cultuur. De praatplaat sluit aan bij het concept van Positieve gezondheid:  het spinnenweb heeft eveneens 6 domeinen: kwaliteit van leven, talenten ontwikkelen, taboe doorbreken, in beweging komen, mee-maken en meedoen, en zingeving ervaren. In het online kennisdossier Cultuur en eenzaamheid vind je veel achtergrondinformatie over de effecten van kunst en cultuur, kansen en uitdagingen van samenwerking, financiering, tips, praktijkvoorbeelden en een informatiebank. De praatplaat wordt aangeboden als pdf met een gesprekscanvas. Via de website van kun je de plaat (gratis) downloaden. Ook vind je er suggesties voor een werkvorm.


Primaire doel
Kwaliteit van leven Leren Participatie Samenwerking
Sector
Burgerinitiatieven Cultuursector Gemeentelijk beleid Onderwijs Sociaal domein Zorg
Waar toe te passen?
Macro (regionaal, provinciaal, landelijk) Meso (wijk, dorp, stad, gemeente) Micro (in een praktijk of organisatie) Nano (in een één op één contact of bij zelfstandig gebruik)

Soort onderzoek
Kwalitatief
Financier
Geen financiering
Bron (Organisatie)
Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)
Onderbouwing
Publicatie overig
Toegankelijkheid
Open source
Toepasbaarheid
Eenvoudig, zonder professionele ondersteuning toepasbaar

Contactpersoon methode
Finn Minke (finnminke@lkca.nl)