Effectenkaart

Doel
Wat is de toegevoegde waarde van een project, programma of organisatie?
Beschrijving

De Effectenkaart geeft inzicht in de effecten die betrokkenen verwachten en de veronderstellingen die hieraan ten grondslag liggen. Het kan gebruikt worden om een interventie in ontwikkeling aan te scherpen of een indicatie te krijgen van de verwachte effecten.

Door samen met alle stakeholders een effectenkaart te ontwikkelen, kan je de toegevoegde waarde meten. Daartoe zet je de volgende stappen:

Stap 1: Doelgroep bepalen
Stap 2: Effectenkaart maken
Stap 3: Effectenkaart valideren
Stap 4: Informatieverzameling
Stap 5: Interpretatie en conclusies
Stap 6: Rapportage en communicatie over impact.

Deze methode is gebaseerd op het model ’theory of change’.


Primaire doel
Impact Leren Monitoren Procesevaluatie
Sector
Arbeidsparticipatie Bedrijfsleven Burgerinitiatieven Cultuursector Gemeentelijk beleid Onderwijs Sociaal domein Zorg
Waar toe te passen?
Macro (regionaal, provinciaal, landelijk) Meso (wijk, dorp, stad, gemeente) Micro (in een praktijk of organisatie)

Soort onderzoek
Mixed methods
Financier
Deze publicatie is geschreven vanuit de kenniscentrumsubsidie die Vilans als kennisorganisatie ontvangt om kennis voor de langdurige zorgsector beschikbaar te maken.
Bron (Organisatie)
Vilans
Onderbouwing
Publicatie overig
Toegankelijkheid
Open source
Toepasbaarheid
Eenvoudig, zonder professionele ondersteuning toepasbaar

Contactpersoon methode
Janneke Haan (J.haan@vilans.nl)