Probe-kit (onderzoektassen)

Doel
Probe-kit (onderzoektassen)
Beschrijving

Om de opbrengsten, succesfactoren en verbeterpunten van onderwijsprogramma’s over Positieve Gezondheid in kaart te brengen is er een probe-kit ontwikkeld. Een onderzoekstas van ROC Midden Nederland met tools om het effect van Positieve Gezondheid in onderwijs in kaart te brengen.

  • ‘Probe kits’ zijn pakketjes met voorwerpen en opdrachten. De opdrachten zijn een hulpmiddel om respondenten te prikkelen en kunnen helpen hun waarden, gevoelens en gedachten te verwoorden. Participanten krijgen voor ongeveer twee weken een probe-kit mee en voeren de opdrachten uit de probe-kit uit. Na afloop wordt er een semigestructureerd interview met de participanten gehouden over de inhoud van de probe-kit. De onderzoekmethode is gebruikt bij verschillende onderwijsprogramma’s van ROC Midden Nederland waarbij het gedachtegoed van Positieve Gezondheid is geïmplementeerd. Een voorbeeld hiervan is een lessenreeks Positieve Gezondheid voor studenten Helpende. Studenten leren binnen dit programma eerst wat het gedachtegoed is, daarna leren zij het op zichzelf toe te passen en vervolgens op een ander. Het doel was om de opbrengsten van en ervaringen met het onderwijs over Positieve Gezondheid te verzamelen.

Primaire doel
Gezondheid Impact Leren Monitoren
Sector
Onderwijs
Waar toe te passen?
Nano (in een één op één contact of bij zelfstandig gebruik)

Soort onderzoek
Kwalitatief
Financier
Via eigen middelen (uit innovatiebudget) en deels via financiering vanuit het mismatchfonds van de Gemeente Utrecht.
Bron (Organisatie)
ROC Midden Nederland
Onderbouwing
Publicatie overig
Toegankelijkheid
Open Source
Toepasbaarheid
Complex, professionele ondersteuning is nodig

Methode toegepast bij dit project gerelateerd aan Positieve Gezondheid
Bij onderwijsprogramma’s Positieve Gezondheid binnen opleidingen van ROC Midden Nederland
Contactpersoon
Britt van Bladel, b.vanbladel@rocmn.nl
Contactpersoon project
Britt van Bladel, b.vanbladel@rocmn.nl
Contactpersoon methode
Britt van Bladel, b.vanbladel@rocmn.nl
Afbeelding