Interview-methode Interventies en Mechanismen voor Zelfmanagement

Doel
Onderzoeken hoe het werken met Positieve Gezondheid inwoners ondersteunt bij zelfmanagement van gezondheid.
Beschrijving

Semi-gestructureerde kwalitatieve interviews om te achterhalen wat de tevredenheid met de eigen gezondheid beïnvloedt, hoe mensen gezondheid zelf managen en de invloed van Positieve Gezondheid daarop. De data uit de interviews werden volgens de ‘Grounded Theory’ gecodeerd. Bij het interpreteren van relevante codes is gebruik gemaakt van de CIMO-logica (Context Interventie Mechanismen Uitkomst).


Primaire doel
Eigen regie Gezondheid Kwaliteit van leven Zelfredzaamheid
Sector
Arbeidsparticipatie Bedrijfsleven Burgerinitiatieven Cultuursector Onderwijs Sociaal domein Zorg
Waar toe te passen?
Micro (in een praktijk of organisatie)

Soort onderzoek
Kwalitatief
Bron (Organisatie)
Christianne Fink-Jensen (Msc. Educational Sciences, Universiteit Utrecht). Referenties: Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry & Research Design. Choosing among five approaches (2de ed.). California: SAGE Publications, Inc. Kvale, S. (2009). Doing interviews (2de ed.). Londn: SAGE PublicationsSage UK: London, England. Glaser, B. G., Strauss, A. L., & Strutzel, E. (1968). The discovery of Grounded Theory; Strategies for qualitative research. Nursing Research, 17(4), 364. Boeije, H. (2010). Analysis in Qualitative Research. London: SAGE Publications, Ltd. Denyer, D., Tranfield, D., & Van Aken, J. E. (2008). Developing design propositions through research synthesis. Organization Studies, 29(3), 393–413.
Onderbouwing
Wetenschappelijke publicatie (peer reviewed)
Toegankelijkheid
Open source
Toepasbaarheid
Complex, zonder professionele ondersteuning toepasbaar

Methode toegepast bij dit project gerelateerd aan Positieve Gezondheid
Indekerngezond (https://www.indekerngezond.nl/)
Contactpersoon project
Sandra IJpma
Contactpersoon methode
Christianne Fink-Jense (cf-j@outlook.com)