De provincie Limburg zag in Positieve Gezondheid goede kansen om gezondheidsachterstanden in te lopen. Met betrokkenheid van allerlei partijen, inclusief de burgers zelf. Wil je als provincie ook aan de slag met Positieve Gezondheid? Dan zijn dit handige tips:

 1. Zoek een haakje
  Koppel Positieve Gezondheid beleidsmatig aan een maatschappelijke uitdaging waarin veel partijen zich herkennen. Bijvoorbeeld: een betere gezondheid voor álle inwoners. Nodig partijen in de provincie uit om mee te denken en aan te haken.

 2. Draag de verantwoordelijkheid breed
  Hoe meer partners meedoen in de provincie, hoe beter. Denk niet alleen aan de zorg met welzijn, maar onderwijs, woningcorporaties, werkgevers, bedrijfsleven, ondernemers en winkeliers. Voorkom dat één iemand de baas is. Maar zorg wel voor een team dat aanjaagt en coördineert.
 3. Denk vooraf na over burgerparticipatie
  Geef ook de inwoners van de provincie vanaf het begin een duidelijke en volwaardige plek in het proces. Bedenk met hen hoe je hun inbreng zo goed mogelijk vormgeeft.

 4. Biedt support om veel tot bloei te brengen
  Inspireer iedereen om zijn ideeën te realiseren en zorg voor support om de ideeën verder te brengen. Limburg heeft een actiecentrum opgezet dat ideeën en mensen met elkaar verbond. Dat werkte goed en brengt tot op de dag van vandaag nog steeds veel in beweging.
 5. Breng focus aan
  De breedte van Positieve Gezondheid is de kracht, maar kan ook een valkuil zijn. Niet alles kan tegelijkertijd. Kies vooral met elkaar voor initiatieven waar mensen blij van worden en waar de energie zit.
 6. Durf los te laten
  Wie geld geeft, heeft vaak de regie. Maar Positieve Gezondheid is een beweging die van onderaf zijn weg vindt. Dat vraagt om lef van bestuurders en financiers. De beweging vraagt immers om ruimte. Zo gauw je daar te veel sturing in aanbrengt, zet je onbedoeld hekjes rond de beweging.
 7. Maak massa om muren te slechten
  Vaak komt er een moment dat Positieve Gezondheid gaat schuren in de praktijk. Mensen schrikken als ze beseffen wat de impact is van het idee dat hen eerst zo aansprak. Zo worden zorgprofessionals nog wel eens teruggefloten door hun managers, omdat de nieuwe aanpak niet valt af te vinken op de declaratie- of verantwoordingsformulieren. Om die systeembelemmeringen te overwinnen, maakten ze in Limburg steeds meer massa om gezamenlijk een statement te maken. De provincie is gevraagd hierin waar mogelijk een rol te vervullen. De boodschap: het moet écht anders als we de gezondheid en vitaliteit in onze provincie willen bevorderen.
 8. Kies meerdere middelen
  In de werkwijze van Limburg valt gelijk de brede benadering op. Dit zijn de middelen die de provincie zoal inzette:Actiecentrum
  Inspireert, jaagt aan en ondersteunt mensen met ideeën. Daarin zijn onder meer (ook via netwerkorganisaties) vertegenwoordigd: sociale wijkteams, ziekenhuis, inwoners, belangenorganisaties, ggd, provincie, hogeschool.Ambassadeurs
  Enthousiaste professionals die het gedachtegoed uitdragen. Zij delen met elkaar hun ervaringen. Ze vormen een fijnmazig netwerk in de provincie.

  Scholingsplan
  Voor wie wil werken met Positieve Gezondheid en voor wie als implementatiecoach het gedachtegoed verder wil brengen in organisaties. De provincie Limburg stelde 1 miljoen euro beschikbaar voor een scholingsplan dat inmiddels volop wordt uitgevoerd.

  Inspiratiesessies
  Iedere maand organiseerde de provincie inspiratiesessies, vrij toegankelijk voor wie belangstelling had. Dat bood volop mogelijkheden elkaar te ontmoeten, ideeën uit te wisselen en tot initiatieven te komen.

  Communicatie
  Speelt een essentiële rol om zichtbaar te zijn en mensen te binden. Er is ruim gebruikgemaakt van sociale media. Verder is kieklimburg.nl opgezet. Op dit online platform kan men elkaar ontmoeten en van elkaar leren.