Positieve Gezondheid is in ons land massaal omarmd. Hoe zorgt iPH ervoor dat het gedachtegoed verankerd raakt?

Positieve Gezondheid is meer dan een gezondheidsconcept en werkmethode. Het is uitgegroeid tot een beweging om in de zorg anders te denken, te doen en te organiseren. Tal van organisaties zijn bij dat omvormen van de zorg betrokken. Daarom is de beweging niet alleen breed, maar ook heel divers.

Vier implementatieniveaus

Om de beweging van al die verschillende initiatieven op gang te houden en te versterken, helpt het om daar op verschillende organisatieniveaus naar te kijken. Daarom werkt iPH zelf met een organisatiemodel, gebaseerd op dat van de Belgische hoogleraar Jan de Maesenaar. Dat geeft veel houvast. Er zijn vier niveaus waarop Positieve Gezondheid zijn uitwerking kan krijgen: macro, meso, micro en nano. Die vier hebben elkaar nodig en versterken elkaar.

Vier domeinen

Op al die vier organisatieniveaus zijn inspanningen nodig om Positieve Gezondheid te implementeren. Uit studies is bekend wat daarbij succesvol kan zijn. Zo weten we dat het helpt als mensen in de vingers krijgen hoe ze de vernieuwing kunnen toepassen. Als de vernieuwing een plek heeft in beleidskaders en onderwijsprogramma’s. En als er onderzoek wordt gedaan om te kunnen leren van hoe de implementatie verloopt, zodat daarop valt bij te sturen. Daarom onderscheidt iPH vier domeinen om op te focussen.