Jeroen Bosch Ziekenhuis was het eerste ziekenhuis dat met Positief Gezond aan de slag ging. Wat valt er als organisatie van hun ervaringen te leren?

 

Kies slim waar je de beweging in gang zet

Start op plekken in je organisatie waar je verwacht snel resultaten te boeken. Bijvoorbeeld omdat daar medewerkers graag met Positieve Gezondheid willen werken. Of omdat er een patiënten- of cliëntenpopulatie is waarbij juist de brede insteek verbetering kan brengen.

 

Begin klein en doe dat op veel plekken tegelijkertijd

Je hoeft het gedachtegoed niet overal tegelijkertijd in te voeren. Liever niet zelfs. Juist door op meerdere plekken ermee bezig te zijn, groeit het uit tot een geheel. Intussen kunnen mensen ermee experimenteren en leren hoe het gedachtegoed voor hen kan werken.

 

Bedenk wie je nodig hebt

Positieve Gezondheid gaat over eigen regie en eigen keuzes in het leven. Dan heb je het al snel over vraagstukken en oplossingen die tal van levensterreinen raken. Kijk rond de zes assen van het spinnenweb wie je binnen en buiten je organisatie nodig hebt.

 

Begin gewoon

Vaak is de neiging bij een innovatieslag om snel met elkaar af te spreken wat er bereikt moet worden en op welke manier. Dit proces vraagt om iets anders. Het is meer organisch waarbij je met elkaar leert door zaken uit te proberen. Er bestaat dan ook geen blauwdruk voor Positieve Gezondheid.

 

Faciliteer de koplopers

In veel organisaties zien we dat er gewerkt wordt met koplopers. Dat zijn de mensen die zin hebben om te veranderen en lef hebben om te experimenteren. Maak vrij baan voor ze om te vernieuwen en hun ervaringen te delen met anderen. Rooster ze bijvoorbeeld een aantal uren per week hiervoor vrij. Zo voorkom je dat hun enthousiasme en inzet verloren gaan in de waan van de dag.

 

Inspireer elkaar

Laat veelvuldig bij elkaar in de keuken kijken. Breng mensen met elkaar in gesprek over Positieve Gezondheid. Zie je een goed voorbeeld voorbijkomen? Deel dat dan met bijvoorbeeld een filmpje of verhalen. Dat zal anderen weer inspireren. Laat je ook op ideeën brengen door mensen van buiten je organisatie die al wat verder zijn.

 

Experimenteer en leer

Volg hoe elk idee voor Positieve Gezondheid zich verder ontwikkelt. Wat was het idee? En wat had het nodig om uit te groeien? Deel als het experiment lukt, maar ook als het niet lukt. Dat levert veel informatie op.

 

Zorg voor opleiding

Werken met Positieve Gezondheid leer je door te doen. Het gaat om een andere manier van denken, gesprekken voeren en begeleiden. Het helpt als medewerkers een training kunnen volgen om dat te ervaren en te ontwikkelen.

 

Voorkom drang en dwang

De kans op weerstand is erg groot als het concept de organisatie wordt oplegt. Begin bij een gemeenschappelijke uitdaging of vraagstuk. Hoe zit bijvoorbeeld anno 2025 je vak in elkaar? En hoe kan Positieve Gezondheid daarin een rol spelen? Het moet een positieve keuze zijn om met Positieve Gezondheid aan de slag te gaan.

 

Pas het in binnen werkprocessen

Het is belangrijk om doelen, afspraken en acties rond Positieve Gezondheid vast te leggen. Geef ze een plek binnen bestaande werkprocessen, plannen en systemen. Zo voorkom je dat Positieve Gezondheid een extra klus wordt..

 

Hou rekening met de setting

Elke setting vraagt iets anders van de implementatie. Betrek je medewerkers daarom bij de  zoektocht naar wat er praktisch nodig is om ermee te kunnen werken. Ook als de werkdruk oploopt.

 

Betrek de vitaliteit van medewerkers

Positieve Gezondheid biedt ook een ingang om aandacht te hebben voor de vitaliteit van de medewerkers in de organisatie. Je kunt het spinnenweb bijvoorbeeld inzetten bij vitaliteitsgesprekken: hoe zit je in je vel en hoe zit je in je werk? Zo ervaren ze tegelijkertijd zelf hoe het spinnenweb werkt.

 

Zet stevig in op communicatie

Vaak wordt communicatie gezien als sluitpost binnen verbeterprojecten. Toch is communicatie een van de succesfactoren. Kies een slimme mix van direct en online. Hoe bereik je bijvoorbeeld de medewerkers die voortdurend op pad zijn? En wat doe je met de wetenschap dat echt niet iedereen op intranet kijkt, terwijl je had bedacht daar je verhalen te delen?

 

Betrek de managers en het middenkader

In een grotere organisatie is hun rol cruciaal. Zij kunnen de vertaalslag helpen maken van het gedachtegoed naar hun afdeling of locatie. Bovendien kunnen zij signaleren wat er nodig is om het gedachtegoed te implementeren.

 

Let op de woorden

Hoor je veel managementtermen voorbij komen als je het hebt over Positieve Gezondheid? Dan is de kans groot dat je in een oude groef terecht bent gekomen en bijsturing nodig is.