Steeds meer professionals willen aan de slag met Positieve Gezondheid. Maar hoe voer je ‘het andere gesprek’ als de cliënt of patiënt het Spinnenweb heeft ingevuld? Machteld Huber krijgt die vraag vaak voorgelegd. Wat zijn haar tips?

Stel de sleutelvraag

‘Als je samen kijkt naar de uitkomsten van het Spinnenweb, is de neiging groot om oog te hebben voor wat niet goed gaat. Maar dat is nou net niet de essentie. De vraag aan de zorgvrager is: wat zou jíj willen veranderen? Waar word je blij van als het lukt om dat te veranderen?’

Stop met adviseren

‘De grootste valkuil in het gesprek dat volgt, is om als hulpverlener advies te geven. Dat zijn we als hulpverleners enorm gewend en we zijn er goed in. Besef: het beste advies dat iemand kan krijgen, is het advies dat hij zichzelf geeft. Dat is ook echt aangetoond. Dus ga op je handen zitten, geef geen adviezen, maar luister, luister, luister. Zonder zelf te bedenken wat jij vindt dat moet gebeuren, en zonder bewust of onbewust vragen te stellen die sturen in die richting.’

Oefen je in luisteren

‘De kunst van het luisteren is dat je de ander ziet. Dat je toegewijd en met volle aandacht bent bij dat wat de ander vertelt. Zorg ervoor dat diegene zich echt kan uitspreken en zich daarin veilig voelt. Pas dan ontstaat er ruimte waarin de ander kan gaan voelen wat hij wil aanpakken. Door stap voor stap daarnaar te kijken, ervaart hij waar zijn kracht ligt en dat hij zijn eigen regie kan voeren.’