Om Positieve Gezondheid te meten, wordt er vaak gewerkt met vragenlijsten, diepte-interviews, gezondheidsmonitoring, micro-analyses en impactmetingen. Een gouden meetstandaard is er echter nog niet. Dat geldt niet alleen voor Positieve Gezondheid, maar voor alle brede benaderingen van gezondheid. Daar wordt nu hard aan gewerkt. Wat speelt er?

Eerste inventarisatie meetinstrumenten

IPH heeft samen met zijn koplopertafel Onderzoek een eerste inventarisatie gemaakt van meetinstrumenten die aanknopingspunten bieden om Positieve Gezondheid beter meetbaar te maken.

Evaluatiewijzer in de maak

IPH is bezig met de ontwikkeling van een Evaluatiewijzer. Deze wordt gevuld met handige – veelal bestaande – evaluatiemethoden. Ook komen er praktijkvoorbeelden in te staan. Zo heb je meer houvast als je wilt evalueren en leren van Positieve Gezondheid.

Link naar evaluatiewijzer

Veranderen met impact

Hoe kun je de waarde meten van de verbeteringen die je inzet? Vilans ontwikkelde in samenwerking met Avance daarvoor een methodiek. Die is voorzien van een effectenkaart die je kunt inzetten om regelmatig te evalueren.

Minimale basisset meetinstrumenten in ontwikkeling

Er is een instrument in de maak om op verschillende niveaus de impact van Positieve Gezondheid te meten: burger, lokaal, regionaal en landelijk. De meting kijkt naar biomedische indicatoren, beleefde (positieve) gezondheid en contextuele indicatoren/omgevingsfactoren. Het instrument is een gezamenlijk initiatief van de universiteiten van Leiden en Groningen, Salut en TNO/Lifestyle4Health. Het wordt ondersteund vanuit Noaber foundation, Fred foundation en iPH.

Gerelateerde artikelen

Impact van werken met Positieve Gezondheid meten met de Evaluatiewijzer

Tegengeluiden