De meetbare en merkbare effecten van Positieve Gezondheid: hoe evalueer je deze?

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in 2 stappen:

  1. Inventarisatie: In 2018-2019 zijn er Koplopertafelbijeenkomsten gehouden rondom Positieve Gezondheid en meten. Daar kwam uit dat er verschillende instrumenten beschikbaar zijn, maar er nog geen ‘gouden standaard’ is om alle zes de dimensies van Positieve Gezondheid te meten. Bekijk de Handreiking Aanbeveling voor meer informatie.
  2. Validatie: Samen met Salut (voorheen onderdeel van VGZ) is gekeken of uit de aspecten van de gesprekstool van Positieve Gezondheid een meetinstrument kan worden ontwikkeld. Dit lijkt te lukken op basis van een verkleinde set cruciale criteria. Maar een vervolgstudie is nodig: huidige meetinstrumenten zijn veelal gericht op het meten van ziekte en afwijking. Voor devervolgstudie “Gezondheid Meten” is in 2019 een onderzoeksgroep bijeengebracht, waaronder LUMC, UMCG, TNO, Salut, stichting Noaber en iPH. Zij zullenin 2020 de studie uitvoeren. Het te ontwikkelen meetinstrument combineert scores voor beleefde/PositieveGezondheid, biomedische indicatoren en contextuele factoren.

Gerelateerde artikelen

Impact van werken met Positieve Gezondheid meten met de Evaluatiewijzer

Tegengeluiden