Bij Positieve Gezondheid kun je onderzoek doen naar de gezondheidseffecten, maar ook naar het implementatieproces.

Gezondheidseffecten meten

In de praktijk kun je verschillende uitkomsten meten rond Positieve Gezondheid, afhankelijk van wat je wilt weten. Het heeft de voorkeur om dat te koppelen aan de vier gewenste uitkomsten van innovaties in de gezondheidszorg (de zogeheten quadruple aim):

 1. De gezondheid van de doelgroep
  Wat gaat er volgens je patiënt goed of minder goed op de verschillende dimensie van Positieve Gezondheid als je kijkt naar het gezondheidsoppervlak van het spinnenweb?
 2. De ervaren kwaliteit van zorg
  Voelt de patiënt zich bijvoorbeeld begrepen, was er voldoende tijd voor het gesprek, zou hij deze hulpverlener aanbevelen?
 3. De kosten
  Neemt het medicatiegebruik bijvoorbeeld af, loopt het aantal doorverwijzingen naar het ziekenhuis terug?
 4. Het welbevinden van de professional
  Haal je als huisarts bijvoorbeeld voldoening uit je werk, krijg je genoeg tijd om je werk goed te doen?

Implementatieonderzoek

Naast effectmeting, wil je waarschijnlijk ook meer weten over wat de succes- en faalfactoren zijn bij de implementatie. Die geven houvast om het implementatieproces goed vorm te geven en de juiste oplossingen te kiezen. Welke strategie werkt het beste en in welke context? Hoe kun je ervoor zorgen dat de nieuwe werkwijze beklijft, ook in tijden van drukte? Welke belemmeringen moet je eerst oplossen op organisatieniveau?

Gerelateerde artikelen

Impact van werken met Positieve Gezondheid meten met de Evaluatiewijzer

Tegengeluiden