Wat is Positieve Gezondheid?

Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

 • Een gezondheidsvisie
  Het denken over gezondheid en ziekte is de laatste jaren sterk aan het veranderen. Lange tijd zagen we gezondheid vooral als afwezigheid van ziekte. Positieve Gezondheid kijkt juist breder. Daarbij gaat het niet om gezondheid als een statisch gegeven of een te bereiken doel. Maar om de veerkracht van mensen om zich aan te passen aan wat zich in het leven voordoet. Die meer dynamische benadering doet meer recht aan mensen en aan wat voor hen betekenisvol is.
 • Een methode
  Die brede invulling van gezondheid, is uitgewerkt in zes dimensies. Die zijn voortgekomen uit onderzoek naar wat mensen zelf verstaan onder gezondheid. Zij blijken niet alleen lichamelijke gezondheid belangrijk te vinden, maar bijvoorbeeld ook zingeving, meedoen en kwaliteit van leven.Het spinnenwebdiagram beschrijft de zes dimensies en bijbehorende aspecten. Met het spinnenweb kunnen mensen hun eigen gezondheid in kaart brengen. Ook is het een instrument dat kan worden ingezet als opmaat naar een gesprek over gezondheid en welzijn.

Wat is het niet?

 • Positieve Gezondheid gaat niet over een positieve kijk op gezondheid.
  Het gaat om de brede blik.
 • Positieve Gezondheid is geen definitie.
  Daar is bewust voor gekozen. Het is meer een karakterisering, een gedachtegoed, dan een afbakening
 • Positieve Gezondheid is geen meetinstrument.
  Het spinnenwebdiagram is geen onderzoeksinstrument waarmee je bijvoorbeeld kunt kwantificeren hoe het staan met de gezondheid van je medewerkers.

Vergelijking andere gezondheidsconcepten

De afgelopen jaren zijn er diverse modellen, aanpakken en brede gezondheidsconcepten verschenen. Vaak is de vraag hoe Positieve Gezondheid zich verhoudt tot de andere brede benaderingen. Hoewel ze verschillend worden ingevuld, zijn er ook overeenkomsten. Zoals aansluiten op individuele wensen en het anders aangaan van de dialoog met patiënten. De benaderingen kunnen elkaar in het gebruik versterken.

Er zijn twee bronnen die de verschillende benaderingen in kaart brengen:

 • Positieve Gezondheid in perspectief (IPH, Talent for Care, 2019)
 • Het gebruik van brede gezondheidsconcepten (RIVM, 2019)
Lees ook Positieve Gezondheid in perspectief
Lees ook Het gebruik van brede gezondheidsconcepten