Het gebruik van brede gezondheidsconcepten (RIVM, 2019)

In Nederland werken steeds meer partijen, waaronder zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, GGD-en en onderwijsinstellingen vanuit een breed perspectief op gezondheid. In deze brede gezondheidsconcepten, waaronder ‘Positieve Gezondheid’ en van ‘Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag’, gaat het niet alleen om lichamelijke kanten van gezondheid maar ook om zaken als welbevinden, eigen regie, veerkracht en zingeving. Het RIVM heeft het gebruik van brede gezondheidsconcepten in de praktijk onderzocht. De organisaties en initiatieven die met deze concepten werken, blijken enthousiast en gemotiveerd om gezondheid op een bredere manier te benaderen.

Bekeken gezondheidsconcepten:

  • Positieve Gezondheid
  • Van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag
  • Vitaliteit en leefstijl
  • Krachtige basiszorg
  • Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP)