Over Machteld Huber

Machteld Huber is de grondlegger van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Zij is van oorsprong huisarts. Tijdens eigen ervaring met ziekte, in het begin van haar loopbaan, ontdekte ze dat haar ervaring als patiënt veel verder strekte dan wat zij als arts ooit geleerd had. Zij deed de ervaring op dat zij haar herstel actief en positief kon beïnvloeden en om haar vermoedens te toetsen ging zij nadien met ernstig beschadigde mensen werken. Daarnaast besloot zij onderzoeker te worden, op het Louis Bolk Instituut in Driebergen, met als doel ‘gezondheidsbevordering’ meer op de kaart te zetten.

Lees ook Interview Trouw met Machteld Huber: ‘Gezondheid is het vermogen om met het leven om te gaan’
Een film gemaakt over Machteld Huber door de gemeente Haarlemmermeer ter ere van het ontvangen van de Cruquius Penning 2021

Op dit multidisciplinaire instituut zag Machteld veel onderzoeken naar duurzame landbouw voorbijkomen en werd haar belangstelling gewekt voor de vraag of duurzaam geteelde producten ook gezonder zouden zijn als voedsel. Zij besefte de complexiteit van deze vraag en bereidde in afstemming met andere wetenschappers een diepgaand onderzoek voor, naar effecten op het immuunsysteem van kippen, op weg naar onderzoek bij de mens. In 2005 besloot toenmalig minister van landbouw Cees Veerman dit project te financieren, samen met Rabobank en Triodos Bank. Gedurende bijna 2 jaar werkten TNO, Wageningen Universiteit en Instituut Rikilt samen met Machteld als projectleider aan dit onderzoek. Toen de afronding naderde bleken de aanvankelijke conclusies, namelijk dat er aanwijzingen waren dat de biologisch gevoerde dieren gezonder waren, teruggetrokken en aangepast te moeten worden. Dit in opdracht van de leiding van enkele partnerinstituten. Machteld moest de toenmalige minister van landbouw Gerda Verburg melden dat zij ‘geen conclusies’ hadden kunnen trekken. Vervolgonderzoek kwam er dan ook niet.

 

Omdat het argument voor het  aanpassen van conclusies was ‘dat er geen werkzame definitie van gezondheid is’, richtte Machteld haar werk vervolgens op de definitie van gezondheid. Ze ontwikkelde, samen met de Gezondheidsraad en ZonMw een nieuw, dynamisch concept van gezondheid, gebaseerd op veerkracht, functioneren en eigen regie. Vervolgens onderzocht zij het draagvlak hiervoor in het domein van zorg, de preventie en in de samenleving. Daarbij vond zij een groot verschil in denken over ‘gezondheid’ tussen patiënten en o.a. hun behandelaren. De brede visie van patiënten, met zes dimensies van gezondheid, noemde ze ‘Positieve Gezondheid’. In december 2014 promoveerde zij op haar werk, het voedings- en het gezondheidsonderzoek, in Maastricht. Voor haar werk aan ‘gezondheid’ ontving zij in 2012 een ZonMw Parel. In 2015 ging Machteld Huber uit dienst bij het Louis Bolk Instituut en richtte zij het Institute for Positive Health op, waarvan zij tot augustus 2019 directeur was. Inmiddels neemt Positieve Gezondheid in Nederland, maar ook in het buitenland, een grote vlucht.

Lees ook Optreden Machteld Huber in uitzending Zembla

Machteld Huber (1951) geboren in Apeldoorn.

Werkzaamheden 

1970-1977       Studie Geneeskunde Universiteit Utrecht

1978-1980       Assistent chirurgie, gynaecologie, interne geneeskunde i.k.v. tropenopleiding

1980-1981       Kandidaatsstudie filosofie (ipv de tropen) Universiteit Utrecht

1982-1983       Huisartsopleiding Vrije Universiteit Amsterdam

1984-1986       Waarnemend huisarts tussen periodes van ziekte

1986-1989       Medisch behandelcoördinator drugstherapeutisch centrum

1986-2015       Senior-onderzoeker gezondheid en voeding Louis Bolk Instituut

2004-2005     Arts in Sinai Centrum voor oorlogstrauma’s

2009                Invitational Conference ‘Is health a state or an ability? Towards a dynamic concept of health’

2012                  ZonMw Parel ivm nieuw gezondheidsconcept

2014                  Promotie aan Universiteit Maastricht

2015-2019       Directeur Institute for Positive Health

2019-heden    Strategisch adviseur Institute for Positive Health

2013-2017       Lid Commissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen – Zorg Instituut

2010-heden    Lid Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw & Voeding

Onderscheidingen

2012 – ZonMw Parel – Voor het werk aan het gezondheidsconcept

2015 – Eervolle vermelding Muntendammer Prijs voor haar proefschrift (2014): zeer veelbelovend voor verzekeringsgeneeskunde, door innovatief karakter en maatschappelijke reikwijdte.

2015 – Gekozen als meest invloedrijke persoon in de Publieke Gezondheid

2016 – OPZIJ-Top 100 – Bij de 10 machtigste vrouwen in de gezondheidszorg

2021 – Ontvangst van de Cruquius Penning  als ‘mentaal stoomgemaal’

2021 – Ontvangst Planetree Award voor Mensgerichte Zorg

2021 – Benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, voor haar vele werk voor gezondheidsbevordering in brede zin

Publicaties

Relevante publicaties:

Huber, M., van de Vijver, L.P.L, Parmentier, et al. (2010). Effects of organically and conventionally produced feed on biomarkers of health in a chicken model. British Journal of Nutrition (2010), 103:663-676

Huber, M., Rembialkowska, E., Srednicka, D., et al. (2011). Organic food and impact on human health: Assessing the status quo and prospects of research. NJAS-Wageningen J.Life.Sci 58. 2011.103-109.

Huber, M., Knottnerus, J.A., Green, et al. (2011). How should we define health? BMJ 2011, 343(4163):235-237

Huber, M., van Vliet, M., Giezenberg, M., et al. (2016). Towards a ‘patient-centred’ operationalisation of the new dynamic concept of health: a mixed methods study. BMJOpen 2016;5:e010091

Huber, M. (2014). Towards a new, dynamic concept of health. Its operationalisation and use in public health and healthcare, and in evaluating health effects of food. Thesis Maastricht University 2014. ISBN 978-94-6259-471-5

How should we define health?

Proefschrift Positieve Gezondheid: Towards a new, dynamic concept of health.

Interview Trouw met Machteld Huber: ‘Gezondheid is het vermogen om met het leven om te gaan’