How should we define health? De nieuw voorgestelde omschrijving van gezondheid in de BMJ. Voorloper van Positieve Gezondheid.

In 2009 organiseerde Machteld Huber samen met de Gezondheidsraad en ZonMw een tweedaagse internationale conferentie. Tijdens deze conferentie bogen verschillende experts wereldwijd zich over de definitie van gezondheid. Hun inzichten leidden tot een nieuw concept. Namelijk gezondheid als het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.

Bronvermelding

Huber, M., Knottnerus, J.A., Green, L., Horst, H. van der, Jadad, A.J., Kromhout, D., Leonard, B., Lorig, K., Loureiro, M.I., Meer, J.W.M. van der, Schnabel, P., Smith, R., Weel, C. van & Smid H. (2011). How should we define health? BMJ 2011, 343(4163):235-237.

Een gedragen keuze

Huber legde na de conferentie het nieuwe concept voor aan 140 patiënten, behandelaars, beleidsmakers, burgers, gezondheidsbevorderaars, onderzoekers en verzekeraars. Zij vroeg hen aan te geven waar zij naar kijken om te beoordelen of iemand gezond is. Dat leverde maar liefst 566 indicatoren voor gezondheid op. Huber bracht deze 566 indicatoren terug tot de kern: de 6 dimensies van gezondheid. Deze werden vervolgens opnieuw voorgelegd aan deze groepen, maar nu aan bijna 2.000 vertegenwoordigers daarvan.

Kwaliteit van leven en zingeving

Daaruit kwam een onmisbare bevinding in het onderzoek van Huber voort. Het bleek dat de verschillende betrokkenen heel verschillend denken over de waarde van elke dimensie van gezondheid. Zorgprofessionals, vooral artsen en beleidsmakers, hechten veel belang aan lichaamsfuncties als klachten en conditie. Terwijl patiënten zelf álle dimensies belangrijk vinden. Dus ook kwaliteit van leven en zingeving. Bij positieve gezondheid ligt de nadruk op veerkracht en eigen regie. Hierdoor voelen patiënten zich in hun kracht aangesproken en niet uitsluitend benaderd als zieke. Huber koos de brede opvatting van de patiënten als uitwerking. Ze noemde het Positieve Gezondheid en visualiseerde dit in het Spinnenweb, dat het werken met Positieve Gezondheid mogelijk maakt.

In 2011 publiceerde het British Medical Journal het artikel over het nieuwe dynamische concept van gezondheid van Machteld Huber en anderen – dat de omslag haalde.