• Onderzoek
  • 17 december 2014

Proefschrift Positieve Gezondheid: Towards a new, dynamic concept of health.

Op 17 december 2014 verdedigde Machteld Huber succesvol haar proefschrift Positieve Gezondheid, waarin zij een breder en meer dynamisch concept van gezondheid presenteerde. Namelijk gezondheid als het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Dit kennen we nu als Positieve Gezondheid. Na verschillende wetenschappelijke publicaties, publiceerde Machteld Huber in 2014 haar volledige proefschrift Towards a new, dynamic concept of health. It’s operationalisation and use in public health and healthcare, and in evaluating health effects of food.

Bronvermelding

Huber, M. (2014).  Towards a new, dynamic concept of Health. Its operationalisation and use in public health and healthcare, and in evaluating health effects of food. Proefschrift Universiteit Maastricht.

De WHO definitie van gezondheid

Huber presenteert in haar proefschrift een nieuwe, brede kijk op gezondheid. De aanleiding hiervoor vond zij in aanverwant onderzoek naar de invloed van voeding en omgevingsfactoren op de gezondheid van dieren. De grootste studie die hiernaar werd gedaan, vond in Nederland plaats tussen 2006 en 2008. In de resultaten waren duidelijke verschillen te zien in de reactie op immunologische uitdagingen van de dieren uit de twee groepen met verschillende (biologisch en niet-biologische) voeding en omgevingsfactoren. Toch konden deze niet leiden tot conclusies over de gezondheid van de dieren, omdat de toenmalige definitie van gezondheid te nauw was. Die luidde bij de WHO sinds 1948: Gezondheid is een toestand van compleet welbevinden -lichamelijk, psychisch en sociaal- en niet alleen de afwezigheid van ziekte en gebreken. Huber raakte gefascineerd door onze definitie van gezondheid.

Gezondheid als het vermogen om je aan te passen

Ze vond de WHO definitie van gezondheid prachtig klinken. Maar toen zij er meer over nadacht en onderzoek naar deed, kwam ze erachter dat de lat in deze definitie erg hoog ligt. Want iedereen die zich niet in een staat van compleet welbevinden op lichamelijk, psychisch en sociaal vlak bevindt is volgens definitie niet gezond. Ze zag hoe een nauwe definitie van gezondheid uiteindelijk leidde tot een nauwe opvatting van gezondheid. Huber zegt hierover: “Zo is de definitie natuurlijk niet bedoeld, maar zo is deze wel gaan werken.”

Tijdens haar promotie-onderzoek legde Huber definities van gezondheid voor aan zorgprofessionals en patiënten. Daar bleek dat zorgprofessionals vooral op het fysieke en medische aspect gericht zijn, terwijl patiënten hun gezondheid veel breder opvatten en daar ook zaken als kwaliteit van leven en zingeving bij rekenen. Huber koos de brede opvatting van de patiënten als uitwerking. Ze noemde het Positieve Gezondheid en visualiseerde dit in het Spinnenweb met zes dimensies, dat het werken met Positieve Gezondheid mogelijk maakt. Bij positieve gezondheid ligt de nadruk op veerkracht en eigen regie. Hierdoor voelen patiënten zich in hun kracht aangesproken en niet uitsluitend benaderd als zieke.