Optreden Machteld Huber in uitzending Zembla

Nog eenmaal gaan staan voor waar je in gelooft, dat wilde Machteld Huber als pionier in haar vakgebied. In 2005 deed Machteld als projectleider bij het Louis Bolk Instituut in opdracht van het ministerie van Landbouw samen met TNO, Wageningen Universiteit en Instituut voor Voedselveiligheid Rikilt onderzoek naar de vraag of biologisch gevoerde kippen gezonder zijn. Toen de afronding van het onderzoek naderde, ontstond er een conflict over de conclusies. Zembla deed onderzoek naar dit conflict en sprak onder andere Machteld Huber over de kwestie.
Objectief

In de uitzending van 22 oktober van BNNVARA op NPO2 stelde Machteld haar bevindingen aan de kaak: wetenschap is niet altijd objectief en belangenkunnen een beslissende rol spelen. Dat ervaarde Machteld zelf aan den lijve toen zij in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een onderzoek deed naar de invloed van biologisch voedselbij kippen. De kippen waren de voorlopers voor onderzoek bij de mens. Toen de afronding van het onderzoek naderde, konden niet alle betrokken partijen zich vinden in de voorzichtige conclusie dat de biologisch gevoerde kippen gezonder waren. Er ontstond een conflict, dat leidde tot aanpassing van de conclusies.

 

Wel slanker en alerter voor infecties, niet gezonder

De kippen in het experiment die biologisch voer hadden gekregen hadden, toen ze ziek werden gemaakt, een krachtiger reactie van hun immuunsysteem en ze herstelden sneller dan de gangbaar gevoerde kippen. Hieruit trok Machteld Huber de conclusie dat er aanwijzingen waren dat biologische voeding gunstig zou kunnen zijn voor de gezondheid.Toen nog niet onthuld was welk voer biologisch was, deelden vrijwel alle onderzoekers die mening. Dat veranderde toen de envelop met codes geopend was. Toen stelden enkele betrokken wetenschappers dat een alert immuunsysteem ook in nadelig kan werken en bijvoorbeeld tot allergieën kan leidenAnderen wilden helemaal geen conclusie trekken. De conclusie werd herschreven: Er kunnen uit het onderzoek geen conclusies ten aanzien van gezondheid worden getrokken. De resultaten werden gepresenteerd aan de minister.

 

De start van Positieve Gezondheid

Het onderzoek en de gepresenteerde conclusies waren teleurstellend, volgens de minister. Er kon niet worden gesteld dat biologische voeding gezonder was voor kippen en een vervolgonderzoek vond niet plaats. Een fundamentele vraag die ontstond in de discussie was: ‘Hoe definiëren we gezondheid eigenlijk?’ Dus wat is gezond en wat niet? Met dit vraagstuk ging Machteld vervolgens aan de slag. Het resulteerde in een herdefiniëring van gezondheid zoals de WHO deze in 1948 opstelde, waarbij gezondheid nu omschreven werd als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, bij uitdagingen van het leven. In de verdere uitwerking werd hieruit het concept van Positieve Gezondheid ontwikkeld. 

=> Update 5 juli 2021, BNNVARA <=

Er is nieuw onderzoek nodig naar de gezondheidseffecten van biologische voeding. Dat is de conclusie van Wageningen University & Research (WUR). De universiteit deed in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een literatuurstudie naar aanleiding van de Zembla-uitzending ‘Het kippenexperiment’. In die uitzending blijkt dat de conclusies van een belangrijk onderzoek uit 2007 naar biologisch voedsel, onder druk van onderzoeksinstituut TNO en Wageningen Universiteit zijn afgezwakt. Daardoor kwam er nooit vervolgonderzoek.