• Onderwijs
  • 7 juni 2022

De leerreis van Provincie Zuid-Holland: Jongeren adviseren over gezonde schoolomgeving met Mengpaneel Positieve Gezondheid

De leerreis van Provincie Zuid-Holland: Jongeren adviseren over gezonde schoolomgeving met Mengpaneel Positieve Gezondheid

Vanuit de ambitie Gezond en Veilig zet de Provincie Zuid-Holland zich in om een leefomgeving te creëren die bijdraagt aan de gezondheid van inwoners. Om het perspectief van jongeren hierin mee te nemen, ging Consulting Kids in opdracht van de Provincie Zuid-Holland in gesprek met middelbare scholieren over gezondheid, hun school en hun leefomgeving. Dat deden zij door Positieve Gezondheid te vertalen naar iets dat jongeren aanspreekt: een dj-mengpaneel.

Hoe gezondheid verbeteren?

Met welke veranderingen in en rondom VO-scholen kunnen we de gezondheid van jongeren in Zuid-Holland verbeteren? Die vraag legde Zuid-Holland voor aan zes klassen van verschillende middelbare scholen in de provincie, waaronder Scholengroep Leonardo Da Vinci in Leiden. Positieve Gezondheid gold als leidraad voor het gesprek. Om het gedachtegoed beeldend weer te geven, ontwikkelde Consulting Kids een mengpaneel, waar dj’s doorgaans hun beats mee mengen.

Snackbars sluiten

In gesprek met scholieren werd het mengpaneel ingezet om Positieve Gezondheid uit te leggen. Op het mengpaneel werden de verschillende domeinen van Positieve Gezondheid belicht. Zo werd een vertaling gemaakt naar de belevingswereld van tieners. De gesprekken leverden vernieuwende inzichten op, waar de Provincie mee aan de slag gaat. Zo werd er geopperd om leerlingen 15 uur per jaar te geven, die zij zelf mogen inzetten, wanneer ze niet zo lekker in hun vel zitten. ‘Indoor- en outdoor sportscholen bij de school’, meer watertappunten op straat en het verwijderen van snackbars dichtbij de school, werden als directe suggesties aangedragen om leefstijl te optimaliseren. Ook opteerden jongeren ervoor om hen vaker te consulteren en mee te laten denken over gezondheidsvraagstukken.

Aanbod afstemmen op behoeften

In de komende periode zullen ook leerlingen van het Edith Stein College in Den Haag zich in het vraagstuk vastbijten. De input van jongeren en de orginele manier om informatie op te halen, biedt Zuid-Holland interessante input om het aanbod nog beter af te stemmen op de behoeften van de samenleving.