iPH aangesloten bij Coalitie Leefstijl in de Zorg

iPH heeft zich onlangs aangesloten bij de Coalitie leefstijl in de zorg. Deze coalitie zet zich in om leefstijl per 1 januari 2025 integraal onderdeel te maken van de reguliere zorg. Niet alleen preventief, maar vooral voor mensen met een gezondheidsklacht, aandoening of ziekte.

Door het doen van onderzoek, het inventariseren van kansen en knelpunten op het gebied van financiering, richtlijnen, onderwijs en het ontwikkelen van (patiënten)voorlichting werkt de coalitie samen met zowel zorgprofessionals als patiënten toe naar implementatie van leefstijl in de gezondheidzorg.

Subsidie voor implementatie

Halverwege januari 2024 komt er subsidie voor onderzoek naar implementatie en impact van leefstijl in de zorg. Deze subsidie is bedoeld voor interdisciplinaire samenwerkingsverbanden en heeft twee belangrijke doelen:

  • Zorgen voor breed toepasbare kennis om leefstijl (effectief en duurzaam) onderdeel te maken van de zorgpraktijk.
  • Beter inzicht krijgen in (de werkingsmechanismen van) effectieve implementatiestrategieën.

Deze subsidieoproep gericht op implementatie is de tweede subsidieronde van het programma Leefstijl in de Zorg. De eerste subsidieronde was gericht op onderzoek naar de effectiviteit van leefstijlinterventies en werkingsmechanismen.