iPH en ROC Midden Nederland verlengen samenwerking

Op 19 juni tekende ROC Midden Nederland een nieuwe partnerovereenkomst met het Institute for Positive Health (iPH). ROC Midden Nederland en iPH werken al sinds 2019 intensief met elkaar samen. Met de nieuwe partnerovereenkomst wordt deze samenwerking met twee jaar verlengd.

De komende twee jaar gaan iPH en ROC Midden Nederland met name samenwerken op de thema’s ‘Welbevinden van jongeren’ en ‘Interprofessioneel samenwerken’. Werken met een brede blik op gezondheid als basis vraagt om over het eigen beroep heen te kijken en binnen de beroepscontext samen te werken met andere professionals.

Enthousiast over samenwerking

Met inmiddels zeven iPH-gecertificeerde en erkende trainers binnen ROC Midden Nederland verspreidt de instelling het gedachtegoed van Positieve Gezondheid binnen het onderwijs- en werkveld en bouwen we samen in de regio kennis op. Jan Berndsen, programmacoördinator Positieve Gezondheid bij iPH: “We zijn blij dat de bestaande samenwerking met ROC MN kan worden voortgezet met deze partnerovereenkomst. We sluiten deze overeenkomst om onderling waardevolle kennis uit te wisselen. Het verwerken van het concept Positieve Gezondheid in het curriculum van de opleidingen zorg, welzijn, sport en beauty is van groot belang voor de transitie in de zorg. Met de beweging van ziekte naar gezondheid kunnen zorg en welzijnsprofessionals niet vroeg genoeg in hun beroepsopleiding kennismaken!”

“Positieve Gezondheid heeft een belangrijke plek binnen ons onderwijs, binnen het beleid en in de schoolomgeving”, licht Esther Marskamp, programmamanager Gezond Stedelijk Leven, toe. “We geven studenten tools om zelf keuzes te maken en invloed uit te oefenen op hun eigen gezondheid. En we leren ze omgaan met gebeurtenissen in het dagelijks leven. Via onderwijs kunnen we iedere dag bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling. Dat kunnen we natuurlijk niet zonder onze docenten en partners in het werkveld waar onze studenten ook leren.”

Positieve Gezondheid als afstudeerproject

Een mooi voorbeeld is het afstudeerproject van student Yente van Wijk van Brievingh en de begeleiding van docent Linda Veldhuijzen van Zanten. Yente heeft het gedachtegoed van Positieve Gezondheid persoonlijk omarmd en geïntegreerd in haar examenopdracht. Tijdens de Dutch Health Week heeft zij, met vele andere studenten van haar opleiding, inwoners in de Gemeente Utrecht kennis laten maken met Positieve Gezondheid aan de hand van diverse werkvormen.

Student Yente van Wijk van Brievingh: “De Dutch Health Week was een inspirerende week, mede dankzij het enthousiasme van mijn medestudenten. Het levensechte onderwijs en de samenwerking met diverse doelgroepen waren zeer leerzaam. De begeleiding van docent Linda in de voorbereidingen gaf me het vertrouwen om zelfverzekerd met mijn opdracht aan de slag te gaan.”

Studenten staan zo midden in de samenleving en leren ook van en bij partners waar intensief mee samengewerkt wordt. Door gezamenlijk op te trekken kan er meer bereikt worden op het gebied van vitaliteit en Positieve Gezondheid in de provincie Utrecht én kunnen meer professionals worden opgeleid voor de arbeidsmarkt van de toekomst.