IPH support Vitality for the future

Afgelopen jaar deed ROC Midden-Nederland een internationale aanvraag om vitaliteit en Positieve Gezondheid een nadrukkelijker plek te geven in het middelbaar onderwijs. Vitality for the Future is een internationaal samenwerkingsprogramma dat studenten helpt de principes van positieve gezondheid te integreren in hun dagelijks werk met patiënten en burgers. IPH steunt dit initiatief. Inmiddels is de aanvraag gehonoreerd en dat betekent dat er gewerkt kan worden aan een nieuw onderwijsportfolio waarbij vitaliteit en Positieve Gezondheid hoog in het vaandel staan.

Het leren van gezondheidsvaardigheden begint bij de jeugd. Doel van het project Vitality for the Future is  het ontwikkelen van een veerkrachtige en zelfstandige samenleving, door jeugd te onderwijzen in gezondheidsbevordering. Met Vitality for the Future worden er nieuwe lesmaterialen ontwikkeld voor duurzaam onderwijs in vitaliteit en gezondheid. Leraren worden getraind in vaardigheden om vitaliteit een belangrijk onderdeel van het lespakket te laten zijn. Omdat andere landen, zoals Roemenië, Finland, Oostenrijk en Portugal ook bijdragen, vindt er onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring plaats.

Wij zijn verheugd om bij te kunnen dragen aan deze belangrijke ontwikkeling!

Kijk voor meer informatie over Vitality for the Future ook op de website van Efvet of binnenkort op www.vitalityforthefuture.eu.