• Praktijk
  • 29 november 2022

Kanskracht van de samenleving vergroten door Positieve Gezondheid

Kanskracht van de samenleving vergroten door Positieve Gezondheid

De kanskracht van de samenleving vergroten, dat is het doel van stichting MIK & PIW Groep. Positieve Gezondheid helpt daarbij. De organisatie biedt sociaal werk en kinderopvang in Zuid-Limburg en hun vitaliteitsprogramma zijn doorvlochten met het gedachtegoed. Angela van Dinther-Erkens is programmamanager Vitaliteit en legt uit hoe Positieve Gezondheid in de hele organisatie voorkomt.

MIK & PIW groep is een maatschappelijke organisatie met meer dan 1000 medewerkers in het zuiden van ons land, die sociaal werk en kinderopvang biedt, samenbrengt en verbindt met zorg en welzijn in de omgeving. Angela is als programmamanager een initiator, een netwerker en verbinder en houdt zich bezig met het ontwikkelen en implementeren van grootschalige, strategische interprofessionele programma’s. Ze houdt zich bezig met innovatie en legt de link naar onderzoek. ‘Zodat we weten of hetgeen wat we doen ook impact heeft.’

Kansen benutten
MIK& PIW groep focust zich op het vergroten van kanskracht in de samenleving. ‘Dat houdt in dat mensen, ongeacht waar hun wieg heeft gestaan, het recht hebben om zijn kansen en mogelijkheden in het leven kunnen te benutten. Daarmee zetten wij in op het bevorderen van eigen regie en het stimuleren van keuzes maken die invloed hebben op bijvoorbeeld hun ervaren gezondheid  of zelfredzaamheid.’

HealthyLIFE
Angela kwam al in 2017 in aanraking met Positieve Gezondheid, tijdens de ontwikkeling van het programma HealthyLIFE. HealthyLIFE is een netwerkaanpak voor mensen met overgewicht en obesitas. ‘Bij zo’n traject is een holistische aanpak nodig om oorzaken van overgewicht aan te pakken. We zagen bijvoorbeeld dat veel deelnemers zich eenzaam voelden. Door een ander gesprek met deze mensen te voeren, kunnen we die eenzaamheid signaleren. Er komen andere ondersteuningsvragen naar voren. Het bieden van perspectief, de mogelijkheid om langer thuis te blijven wonen, gelukkiger te zijn en weer mee te doen in de samenleving, zijn grote drijfveren voor deelnemers van het programma.’

Onderzoek
‘We hebben onderzoek gedaan naar de netwerkaanpak HealthyLIFE en zagen in de eerste 8 maanden direct de effecten van onze aanpak met Positieve Gezondheid terugkomen. In ons programma praten we nooit over afvallen of gewicht. Het gaat erom dat  de nieuwe leefstijl bijdraagt aan de kwaliteit van leven, de zelfredzaamheid, een betere gezondheid en langere participatie in de samenleving, dat mensen gelukkiger worden en zelf kleine stappen gaan zetten. Dat ze zichzelf gaan afvragen: Wat kan ik doen en wat kan mijn omgeving doen om mijn ervaren Positieve Gezondheid te verbeteren? Uit onderzoek bleek dat onze deelnemers gewicht verloren en fitter werden, maar ze werden ook meer tevreden, onderhielden meer sociale relaties, functioneerden mentaal beter en ervaarden toekomstperspectief. Ze zijn daardoor in staat actiever deel te nemen aan de maatschappij.’

Lees meer in het magazine of beluister de podcast van MIK & PIW Groep.

Netwerkpartners
De kracht van het programma zit ook in de verbinding met andere partijen. ‘Wanneer je in kaart brengt wat mensen bezighoudt en welke onderliggende ondersteuningsvragen er zijn, dan is het ook van belang om de juiste netwerkpartners te betrekken. Leefstijl- en beweegcoaches, huisartsen en medewerkers in het sociaal domein zijn allemaal betrokken in de aanpak. Wij staan als organisatie voor interprofessioneel werken. Positieve Gezondheid geeft hier een naam aan. In de aanpak HealthyLIFE was het een harde eis dat betrokkenen allemaal volgens de principes van Positieve Gezondheid zouden werken. Daarom hebben we bijvoorbeeld ook aangesloten leefstijlcoaches en beweegcoaches getraind in het gedachtegoed. Ook werken de betrokken huisartsen en praktijkondersteuners volgens het gedachtengoed zodat we zo breed mogelijk naar de hulpvraag kunnen kijken.’

Veerkracht
Maar Positieve Gezondheid is niet enkel een werkwijze in programma’s van MIK& PIW groep. ‘Binnen de organisatie hebben we HR businesspartners, medewerkers in het sociaal domein en teamleiders getraind. Ook locatiemanagers van de kinderopvang volgen inspiratiesessies in het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Uiteindelijk zullen leidinggevenden met hun medewerkers vanuit Positieve Gezondheid een ander gesprek kunnen gaan voeren over hun inzet, werkplezier en veerkracht in hun werk. Positieve Gezondheid zit overal in verweven. We zijn ook onderdeel van de Alliantie Positief, waarin we als organisaties met elkaar delen hoe wij werken met Positieve Gezondheid. Zo kunnen we van elkaar blijven leren.’