Kennisagenda Positieve Gezondheid overhandigd aan ZonMw

Het afgelopen jaar heeft het iPH samen met het onderzoeksnetwerk Positieve Gezondheid gewerkt aan een Kennisagenda Positieve Gezondheid. De kennisagenda formuleert kennis- en onderzoeksvragen over Positieve Gezondheid voor de toekomst, zodat er zoveel mogelijk onderzoek wordt gedaan dat een bijdrage levert aan de praktijk. Tijdens het iPH-congres op 2 november in Utrecht is de kennisagenda feestelijk overhandigd aan ZonMW.

Positieve Gezondheid is een begrip geworden in de samenleving. Een begrip dat opkwam in de zorg, maar inmiddels wordt ingezet in tal van domeinen: van onderwijs tot in de leefomgeving, op het werk en in buurthuizen. Vervolgonderzoek blijft belangrijk om het gedachtegoed verder te onderbouwen en om te leren hoe je Positieve Gezondheid in de praktijk kunt toepassen. Daarom is de Kennisagenda Positieve Gezondheid in het leven geroepen.

Breed palet aan onderzoeksvragen

Het afgelopen jaar zijn ruim honderd mensen vanuit verschillende achtergronden (inwoners, professionals, onderzoekers, bestuurders, verzekeraars en beleidsmakers) uitgenodigd om mee te denken over de inhoud. Zo is een breed gedragen kennisagenda ontwikkeld die richting kan geven aan onderzoek en ontwikkeling van Positieve Gezondheid in de komende jaren. Deze kennisagenda maakt daarbij gebruik van al het onderzoek dat tot nu toe is gedaan en van onderzoek dat nu gaande is.

Nederland Zorgt voor Elkaar heeft afgelopen periode nauw met iPH samenwerkt aan het vormgeven van de kennisagenda en een bijdragen geleverd vanuit het perspectief van burgers. Op het iPH congres overhandigden Miriam de Kleijn (iPH) en Karin Kalverboer (Nederland Zorgt voor Elkaar) daarom gezamenlijk de samenvattende illustratie van de Kennisagenda aan Mariëlle Snijders van ZonMw. Dat is spannend, want het is een jarenlang proces van onderzoek en bouwen geweest. ‘Positieve Gezondheid gaat over alles! Hoe maak je dat vervolgens concreet in de vraagstelling? Dat hebben we nu gedaan met 7 thema’s en 71 kennisvragen.’ Mariëlle spreekt haar waardering uit. ‘Mijn complimenten voor de brede opzet waarin stevig is ingezet op het draagvlak van de stakeholders. Het momentum is hier. Wij hebben behoorlijk wat opdrachten liggen waarin we de principes van iPH kunnen gebruiken. Daar zullen we de Kennisagenda Positieve Gezondheid zeker aan toevoegen en bij inzetten.’

De illustratie met de 7 thema's in de Kennisagenda

Meer informatie

Eind dit jaar verschijnt de publieksversie van de Kennisagenda Positieve Gezondheid met alle onderzoeksvragen over de zeven thema’s. Wil je de conceptagenda nu al ontvangen? Neem contact op met Miriam de Kleijn.