Krachtenbundeling voor een Positief Gezond Nederland

Afgelopen jaar zijn Institute for Positive Health (iPH) en Alles is Gezondheid steeds intensiever gaan samenwerken. De krachten worden nu verder gebundeld. Vanaf 1 januari 2022 gaan iPH en Alles is Gezondheid verder als één gecombineerd team. En gaan zo gezamenlijk de uitdaging aan om te zorgen voor een gezonder en vitaler Nederland. Belangrijk focuspunt in deze beweging is de borging en doorontwikkeling van Positieve Gezondheid.

Positief Gezond Nederland

In 2020 zijn Institute for Positive Health (iPH) en Alles is Gezondheid steeds intensiever gaan samenwerken. Doel van de samenwerking was om regio’s dichter bij elkaar te brengen, het lerend vermogen in beide netwerken te verhogen en het aanreiken van gezondheidstools vanuit een gedeelde ambitie: een Positief Gezond en vitaal Nederland.

 

Gezamenlijke projecten

Afgelopen jaar manifesteerde het partnerschap zich in tal van projecten. Bijvoorbeeld in de regio IJsselland waar lokale partijen Positieve Gezondheid implementeren, in Noord-Nederland bij de toepassing van gezondheidskaart PLUK, in het Zie Mij Nu traject dat gaat over onbegrepen klachten, in het webinar over gezonde leefstijl op scholen, de week van de werkstress en in de totstandkoming van het Handboek Positieve Gezondheid en het magazine Leren van Limburg.

Verbindend leiderschap

‘’Het is maar een greep uit de activiteiten die we momenteel samen uitvoeren. We weten elkaar makkelijk te vinden en het gezamenlijk optrekken verloopt heel vanzelfsprekend. Ook is in een gefragmenteerd preventieveld en huidige netwerkmaatschappij verbindend leiderschap onmisbaar. Samen kun je meer impact maken. Het platform Gezamenlijk voor Gezonde Regio’s wat we uitvoeren met HealthKIC en Health-Holland is daarvan ook een goed voorbeeld’’, aldus Karen van Ruiten, programmadirecteur Alles is Gezondheid.

 

Win-win

Ook voor iPH ontstaat er een win-win situatie. Met de maatschappelijke erkenning van het gedachtengoed van Positieve Gezondheid (PG) en het bijbehorende instrumentarium om dit in heel Nederland te implementeren, is de samenvoeging met de domeinoverstijgende aanpak en brede netwerk van Alles is Gezondheid absoluut van meerwaarde. Ook het publiek-private karakter en de onafhankelijke rol van het programma biedt voordelen.

Blue Zone droom

Angelique Schuitemaker, directeur iPH: ’’In gezamenlijkheid met Alles is Gezondheid pakken we de kans om Positieve Gezondheid in nog meer regio’s te laten landen, onze kennis nog meer te manifesteren en onze denk- en werkwijze te verbreden naar sectoren zoals onderwijs, werk en leefomgeving. Precies wat nodig is om van Nederland de grootse Blue Zone ter wereld te maken. Want dat is en blijft natuurlijk wel onze droom.’’

 

Goede match

Het is duidelijk dat iPH en Alles is Gezondheid elkaar gevonden hebben. In gedeelde dromen en ambities, vergelijkbare werkwijzen, complementaire dienstverlening maar ook in het samen leren en -vooral- samen doen. ‘’Tijdens een strategische sessie met alle teamleden beschreef de procesbegeleider de samenwerking als een ‘match made in heaven’. Dat herken ik volledig. Ik ben er van overtuigd dat het samengaan een extra impuls geeft aan de paradigmaverandering richting gezondheid“, zo onderstreept Machteld Huber, grondlegger van Positieve Gezondheid.

Samenvoeging vanaf 2022

Logisch dat de samenwerking de komende jaren weer een stap verder gaat. In 2022 richten Alles is Gezondheid en iPH zich op drie lijnen van activiteiten. De eerste lijn is het aanjagen en ondersteunen van wijken, steden, gebieden en regio’s die zich richten op gezondheid(verbetering). De tweede lijn is het activeren en borgen van domein-overstijgende samenwerkingsverbanden. Denk aan allianties of netwerken op het gebied van kinderarmoede, taal en gezondheid, gezonde mode-industrie, jongerenhulp, gezond werkgeverschap of op het thema groen en gezondheid.

Positieve Gezondheid doorontwikkeling

Karen van Ruiten: ‘’In al deze activiteiten komt Positieve Gezondheid vaak terug. We zien dat een brede benadering van gezondheid op veel plekken goed werkt. Daarnaast zullen we een derde programmalijn uitvoeren die zich puur richt op het toepassen en doorontwikkelen van het gedachtegoed Positieve Gezondheid en het uitbouwen van de Academie PG als leer- en trainingscentrum’’. Angelique Schuitemaker vult aan: “Door deze krachtenbundeling zijn we zover gekomen dat een eigenstandig instituut niet meer nodig is. Het gedachtegoed en alle kennis en kunde is nu goed geborgd bij het programma Alles is Gezondheid”.

Stokje met vertrouwen over

Op 1 januari 2022 draagt Angelique Schuitemaker het stokje over aan Karen van Ruiten. Zij zal vanaf dat moment verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de geschetste activiteiten en zal leiding geven aan het gecombineerde team van Alles is Gezondheid en iPH.

Machteld Huber blijft in 2022 één dag per week verbonden aan de nieuwe combinatie en zal zich richten op Positieve Gezondheid. Daarnaast zet ze zich in voor de derde levensfase via het programma ‘Ouder Worden 2040’. Privé ziet ze uit naar iets meer rust en ruimte. ‘’Bijvoorbeeld voor het opruimen van mijn grote werkarchief. Met de wetenschap dat iPH in goede handen is, is het voor mij ook een mooi moment om te ontdekken wat gezond ouder worden betekent.’’

Utrecht als uitvalsbasis

Vanaf 1 januari 2022 zullen medewerkers van Alles is Gezondheid en iPH als één team verder werken in het land en vanuit de vertrouwde thuisbasis bij de JIM in Utrecht. ‘’Hoe we alles precies samenvoegen zoeken we de komende maanden uit. We kijken dan naar backoffice activiteiten maar ook naar wat dat betekent aan de voorkant. Denk bijvoorbeeld aan naamgeving en profilering. Voorlopige verandert er echter weinig aan onze diensten, processen en merknamen’’, aldus Karen van Ruiten. Dat geldt overigens ook voor governance structuur. Voor de periode 2022-2024 blijft Sardes de (eind)verantwoordelijke partij voor de uitvoering van het overheidsprogramma Alles is Gezondheid.