• Onderzoek
  • 18 juni 2024

Lancering practoraat Positieve Gezondheid: verbeteren van onderwijs, samenwerking en zelfregie

Lancering practoraat Positieve Gezondheid: verbeteren van onderwijs, samenwerking en zelfregie

Onlangs is het practoraat Positieve Gezondheid officieel gelanceerd: een innovatie- en kennisplatform voor het mbo onder aanvoering van practor Ineke Tyndal, en in samenwerking met lector Gitte Kloek (Saxion) en docentonderzoekers van Aventus.

Binnen het practoraat Positieve Gezondheid werken docent-onderzoekers en specialisten uit de praktijk samen met de studenten in de sector Zorg, Welzijn en Sport om praktijkonderzoek te doen. Het practoraat bundelt daarmee verschillende expertises om uitdagingen binnen specifieke vakgebieden aan te pakken en nieuwe kennis te ontwikkelen.

‘Ik ben trots dat we kunnen starten met deze manier van werken in het mbo. Het doel van de aanpak binnen dit practoraat is het verbeteren van het onderwijs, de samenwerking in de regio en de zelfregie van studenten’, aldus practor Ineke Tyndal.

Professionals van de toekomst

Onderwerpen waar Aventus-studenten mee aan de slag gaan in het practoraat Positieve Gezondheid zijn gericht op veerkracht, mentaal welzijn, gezondheid en leefstijl. ‘Als een student vragen heeft rondom bijvoorbeeld eigen vitaliteit of veerkracht, stellen we de vraag hoe we het onderwijs zo kunnen inrichten dat de student ondersteund wordt om daar zelf de regie over te nemen’, vertelt Ineke.

‘Daarnaast gaat het hier over de zorg-, welzijns- en sportprofessionals van de toekomst. Hoe nemen studenten hun ervaringen uiteindelijk mee in hun beroep? Positieve Gezondheid is niet alleen relevant voor mbo-studenten om op een andere manier naar hun eigen gezondheid te kijken, maar ook hoe zij vanuit het gedachtegoed in hun toekomstige beroep met anderen werken. Ofwel: hoe bereiden we studenten voor op het inzetten van Positieve Gezondheid in de context waarbinnen zij straks aan het werk gaan? Dat doen we onder andere door studenten het zelf te laten ervaren en toepassen, bijvoorbeeld in een Living Lab.’

Impact maken in de regio

‘In het practoraat Positieve Gezondheid staat zelfregie van de jonge professional centraal. Gedragsverandering gaat langzaam, en het denken over de gezondheidszorg ook. Ons doel is bereikt als studenten die afstuderen enthousiast kunnen vertellen over hoe zij bepaalde gesprekstechnieken en interventies inzet. Daarnaast willen we natuurlijk dat het kennisplatform straks een duurzame cyclus heeft: een continue uitwisseling van kennis en mogelijkheden. Maar het belangrijkste is dat de student later impact maakt in de regio, dat studenten uit dit practoraat het verschil kunnen maken.’