De Provincie Limburg gaat samenwerken met het Institute of Positive Health. Met het begrip positieve gezondheid wordt een verbinding gelegd tussen het sociale domein en het zorgdomein.