• Praktijk
  • 2 april 2016

Machteld Huber schreef eerste hoofdstuk in ZonMw signalement “Zingeving in zorg: de mens centraal”

Machteld Huber schreef samen met Bart Garssen het eerste hoofdstuk in het ZonMw signalement Zingeving in zorg: de mens centraal. Ze richt zich in het hoofdstuk op de relatie tussen zingeving, zorg en welbevinden. Met het nieuwe concept positieve gezondheid, gaan Huber en Garssen in op hoe zingeving in het bijzonder in de zorg om aandacht vraagt. Huber’s spinnenweb waarin zij de peilers van haar brede definitie van gezondheid visualiseert, is hiervoor een nieuw instrument.