Ontmoet het team Academie Positieve Gezondheid

Hoe verspreid je het gedachtegoed van Positieve Gezondheid door heel Nederland en zorg je dat de kwaliteit gewaarborgd blijft? Dat is de vraag die we stelden aan Barbara Piper-Roelofs, hoofd Academie sinds 2019. Ze stelt zichzelf én het nieuwe team voor.

IPH verbindt iedereen die met het gedachtegoed van Positieve Gezondheid aan de slag wil. Barbara Piper-Roelofs vertelt hoe: “Met inmiddels bijna 100 trainers in binnen- en buitenland, verbinden wij individuen en organisaties die willen werken vanuit de principes van Positieve Gezondheid. Dat doen we door trainers op te leiden en door zelf trainingen aan te bieden en via onze gecertificeerde trainers en trainingspartners. Op die manier ondersteunt de Academie de beweging naar het leiden van een zinvol leven, leven vanuit veerkracht, eigen regie en persoonlijk welzijn.

Mijn focus ligt op het stimuleren, versterken en versnellen van de beweging rondom Positieve Gezondheid door trainingen, lezingen en workshops aan te bieden.

Dat doe ik samen met mijn team gekwalificeerde en gecertificeerde opleiders, een academie coördinator en werk ik hierin samen met trainings- en implementatiepartners die zich hiervoor inzetten.”

De trainingen

De trainingen Positieve Gezondheid zijn ontwikkeld door Machteld Huber in nauwe samenwerking met ervaren coaches en trainers. Tijdens deze trainingen, de Basismodule en Train-de-Trainer opleiding, leer je door te doen. Daarom gebruiken we krachtige werkvormen en bieden we veel ruimte voor reflectie op jouw handelen.

“In de Basismodule doe je ervaring op in het werken met het concept Positieve Gezondheid”, licht Barbara toe. “De oorspronkelijke Basismodule is in 2016 ontwikkeld en richt zich op het zelf ervaren én het zelf voeren van het andere gesprek. Met de Train-de-trainer opleiding word je opgeleid tot gecertificeerd trainer en kun je zelf aan de slag met het geven van de Basismodules. Daarnaast stimuleren we organisaties zelf aan de slag te gaan met Positieve Gezondheid. Hierdoor is de behoefte om goede trainers op te leiden groot.”

“De basis van deze trainingen is zeer krachtig, en heeft, na uitgebreide evaluatie en toenemende vraag vanuit veel verschillende domeinen, doorontwikkeling nodig”, vervolgt Barbara. “Ook de komst van online en blended leervormen en de vraag naar bredere toepassing van Positieve Gezondheid heeft dit proces versneld. Het leren werken met Positieve Gezondheid reikt verder dan het voeren van het andere gesprek; het is een concept, een beweging en in de Academie ondersteunen wij onze trainers om Positieve Gezondheid zowel in beleid, praktijk, het bedrijfsleven en onderwijs in het land vorm te geven.”

Team Academie
In de afgelopen maanden heeft Barbara een team opleiders bij elkaar gebracht en samen met de coördinator trainingen Positieve Gezondheid en met de trainings- en implementatiepartners Visiom, BeBright en Vilans, kan zij vertrouwen op de uitvoering van de bovengenoemde ontwikkeling. “Ik ben trots op wat wij tot nu toe met dit team hebben ontwikkeld en neergezet.”

Zij stelt de teamleden voor: “in de doorontwikkeling van de trainingen Positieve Gezondheid, ben ik heel blij met de samenwerking in ons team en specifiek met Meijke van Herweijnen van Visiom. Zij is niet alleen onze trainingspartner in de uitvoering, maar nauw betrokken bij de inhoudelijke ontwikkeling van de trainingen Positieve Gezondheid.

Toen de vraag steeds groter werd, ben ik aan de slag gegaan met een team van gecertificeerde trainers om verbreding en verdieping in de trainingen aan te brengen. Dit team bestaat uit Karolien van den Brekel, Lizzy van der Kooij, Stephan Hermsen en Cinthya de Vaal. Samen met coördinator Marjolijn Scholman, zijn we er klaar voor om nog meer trainers op te leiden.”

Barbara en Marjolijn

Hoe verder?

Na het verwerven van kennis over Positieve Gezondheid ontstaat vaak de volgende vraag: `hoe implementeer ik dit nu in mijn organisatie?’. Barbara: “Ja, deze ‘Hoe dan?’ krijgen we tijdens of na de trainingen vaak te horen. Het is fijn te noemen dat we deze vragen met onze trainers, training- en implementatiepartners Visiom, BeBright en Vilans kunnen beantwoorden. We zijn blij dat zij met ons meedenken over de ontwikkelingen. De olievlek Positieve Gezondheid gaat zich hierdoor nog sneller verspreiden.”

Team

Barbara Piper-Roelofs

Eigenaar van Be Rooted en Lead Academie

Het hart van mijn werk gaat over persoonlijk leiderschap en wellbeing voor professionals. Centraal daarin staat steeds de waarde(ring) van leven vanuit de kwaliteiten van het hart; empathie, vriendelijkheid en compassie en met het leven en werken vanuit Positieve Gezondheid. Ontdekken dat als je je aandacht eerst naar binnen richt, je een kalme en heldere mind ontwikkelt. Op die manier kan je je hoofd, hart en lichaam met elkaar in verbinding én in balans brengen en de regie over jouw leven en werk nemen. Dat geeft een gevoel van veerkracht.

Karolien van den Brekel

Huisarts, trainer en adviseur iPH

Gebruik Positieve Gezondheid dagelijks in mijn praktijk en ervaar de toegevoegde waarde voor de patiënt, voor mezelf als huisarts, en voor de juiste zorg op de juiste plek. Na jaren mensen in het zorg -en welzijnsdomein, zorggroepen en vele anderen te inspireren, met lezingen, workshops en basismodules, ben ik verheugd, dat ik als train de trainer mensen die ook gepassioneerd zijn over Positieve Gezondheid te begeleiden om de essentie van Positieve Gezondheid door te geven.

Lizzy van der Kooij

Eigenaar B-Liz en adviseur/trainer bij iPH

Ik wil leven in een wereld waarin we mensen écht zien en laten voelen dat zij erbij horen en ertoe doen. Met geloof in de schatten die ieder mens in zich heeft! Positieve Gezondheid geeft mij de handvatten om deze beweging op verschillende niveaus vorm te geven: in persoonlijk contact, in de werkwijze van professionals, in samenwerking binnen organisaties en netwerken en op strategisch niveau in visie en leiderschap. Binnen de iPH Academie ligt mijn focus op authenticiteit, oprechte aandacht en verbinding. Niet alleen verbinding tussen mensen onderling, maar ook in mensen zelf bijvoorbeeld verbinding tussen hoofd (denken), hart (voelen) en handen (doen).

Stephan Hermsen

Programma manager, innovator, trainer en verhalenverteller

De afgelopen twintig jaar werk ik in zorg en welzijn aan de ‘systeem-kant’. Ik heb bij een zorgverzekeraar én kennisinstituut gewerkt en sinds begin 2020 werk ik als zelfstandige ondernemer. Positieve Gezondheid is voor mij de Essentie. En niet alleen het gedachtegoed tussen professional en ‘hulpvrager’. Maar ook hoe we als organisaties, netwerken, regio’s en financiers met elkaar samenwerken om een bijdrage te leveren aan een waardevolle leven voor alle Nederlanders. Als persoon voel ik de Essentie dagelijks als ervaringsdeskundige met terugkerende depressies of als zoon van ouders die steeds meer afhankelijk van anderen zijn of als ouder van twee pubers en partner. Kortom mijn gezondheid wordt voor een groot deel bepaald door de mensen om me heen.

Cinthya de Vaal

Eigenaar van Blink, trainer en senior adviseur Positieve Gezondheid bij Visiom, trainer bij IPH.

Positieve Gezondheid kleurt mijn manier van leven, biedt mij een perspectief om vanuit contact keuzes te maken die bij mij passen en hoe ik in het leven wil staan. Positieve Gezondheid verrijkt mijn samenwerking met anderen, geeft ruimte om elkaar écht te zien, te horen, te voelen en versterkt daardoor verbinding met elkaar, waardoor er waardevolle ontmoetingen ontstaan. Als trainer ontmoet ik unieke en bevlogen mensen die met Positieve Gezondheid aan de slag willen en echt een verandering voor ogen hebben, voor zichzelf en als professional. Ik ben dan ook dankbaar om binnen de IPH academie te mogen trainen met mensen uit verschillende beroepsgroepen en om samen met hen een context te creëren om de essentie van Positieve Gezondheid verder toe te eigenen en over te kunnen brengen, met focus op eigen potentieel, betekenisvolle communicatie en persoonlijke groei.

Meijke van Herwijnen

Spreker, docent, auteur en eigenaar Visiom

Visiom is trainingspartner van het iPH. Als directeur ben ik betrokken bij de opzet van de trainingen over Positieve Gezondheid en bij het zorgen dat trainers daar goed mee kunnen werken. Ik houd ervan om dingen eenvoudig te maken. Ook vind ik het mooi als mensen de plek vinden waar ze hun beste bijdrage kunnen leveren.

Lees ook Kracht van de stilte